Zoom in Regular Zoom out

Nowa inwestycja


Aktualności

Katowicki TBS w liczbach

LOKALE MIESZKALNE

%

Od 1996 roku Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  sukcesywnie budowało swoje zasoby budynków mieszkalnych poprzez prowadzenie własnych inwestycji oraz modernizację i przystosowywanie do potrzeb mieszkaniowych budynków pozyskanych od byłych zakładów pracy. W roku 2017, po ponad 20 latach istnienia, KTBS Sp. z o. o. jest w posiadaniu 2129 czynszowych lokali mieszkalnych dostępnych ze skierowania UM Katowice lub na zasadzie partycypacji. Zasoby te będą się powiększały w kolejnych latach poprzez planowane inwestycje.
LOKALE USŁUGOWE

%

Oprócz lokali mieszkalnych, Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. wynajmuje lokale użytkowe, usytuowane w budowanych obiektach mieszkalnych – osiedlach mieszkaniowych, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju i wpierania małej i średniej przedsiębiorczości na terenie zamieszkiwania lokalnej społeczności. Na rok 2016 liczba posiadanych w zasobach KTBS Sp. z o. o. lokali to 32 (w tym biuro Spółki oraz siedziby dwóch administracji terenowych). Liczba lokali będzie się zwiększała wraz z powstawaniem nowych inwestycji mieszkaniowych.
MIEJSCA POSTOJOWE

%

Wraz z kolejnymi inwestycjami mieszkaniowymi KTBS Sp. z o. o. powstają garaże oraz miejsca postojowe, które Spółka wynajmuje zarówno mieszkańcom swoich zasobów, jak i katowiczanom niebędącym mieszkańcami budynków Spółki. W swoich zasobach KTBS Sp. z o. o. posiada 1029 miejsc postojowych w garażach podziemnych, garażach wolnostojących lub wbudowanych. Plany inwestycyjne Spółki zakładają sukcesywne poszerzanie zasobów miejsc postojowych i garażowych, które służyć będą mieszkańcom nowych obiektów mieszkalnych.