Zoom in Regular Zoom out

Powstanie KTBS

Początki Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sięgają 1994 roku, kiedy to potrzeba powołania podmiotu inwestującego w budownictwo mieszkaniowe na terenie gminy stała się ewidentna w świetle wzrastającego zapotrzebowania na lokale mieszkalne. Rozmowy, podjęte w tej sprawie przez Miasto Katowice i Katowicką Spółdzielnię Mieszkaniową, zaowocowały podpisaniem listu intencyjnego. W roku 1996 Zarząd gminy Katowice podjął uchwałę dotyczącą powstania KTBS Sp. z o. o.; w tym samym roku podpisano również notarialnie umowę Spółki, a w roku 1997 uzyskano wpis do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym w Katowicach. W roku 2002, zgodnie z wymogami zmieniającego się prawa, Katowickie TBS Sp. z o. o. wpisane zostało zostało do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego.

Zadanie, jakie postawiono przed nowo powstałą Spółką, było bardzo ambitne – celem podjętej działalności miało być nie tylko zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, ale również wsparcie działań związanych z rewitalizacją miasta w ramach programu budowy społecznych mieszkań czynszowych. Kolejne lata funkcjonowania Spółki okazały się czasem sukcesywnej realizacji tych zamierzeń. Szczególną rolę Spółka odegrała w rewitalizacji dzielnicy Zawodzie, w której zlokalizowanych zostało wiele ważnych inwestycji, nie tylko zapewniających mieszkania, ale również nadających społeczną użyteczność przestrzeni i poprawiających wizerunek dzielnicy. Oddawane do użytku katowiczan mieszkania wspierały również znaczące inwestycje drogowe, poprzez zapewnianie mieszkań rodzinom, które były przesiedlane w związku z rozbudową infrastruktury komunikacyjnej.

Rolą KTBS Sp. z o. o. jest nie tylko zapewnianie mieszkań, ale również lokali usługowych, wspierających działanie małych i średnich lokalnych przedsiębiorstw, a także przestrzeni rekreacyjnej i zaplecza sportowego. Od początków swego istnienia Spółka wywiązuje się ze swoich funkcji, wykorzystując nowe możliwości w zakresie finansowania inwestycji oraz udostępniania lokali Najemcom. Po 20 latach istnienia KTBS Sp. z o. o. może pochwalić się wieloma udanymi i nagradzanymi obiektami mieszkalnymi, funkcjonując w Katowicach nie tylko jako podmiot wynajmujący mieszkania w standardzie „pod klucz”, ale również jako odważny inwestor i profesjonalny zarządca nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych.


Mieszkania KTBS Sp. z o. o. w liczbach:

132

tyle mieszkań zostało pozyskanych od byłych zakładów pracy lub Miasta Katowice

6,36% zasobów mieszkaniowych Spółki

1530

tyle nowych mieszkań wybudowano z udziałem środków kredytowych KFM

73,66% zasobów mieszkaniowych Spółki

360

tyle nowych mieszkań zostało zrealizowanych ze środków własnych TBS

17,33% zasobów mieszkaniowych Spółki

107

tyle nowych mieszkań zostało zrealizowanych w wykorzystaniem emisji obligacji zwykłych przy współudziale BGK

2,65% zasobów mieszkaniowych Spółki