Zoom in Regular Zoom out

Proces wynajmu miejsca postojowego/garażu

Jakie formalności wiążą się z wynajmem miejsca postojowego, garażu?
Złóż wniosek w siedzibie Spółki ul. Krasińskiego 14 lub w administracji terenowej przy ul. Sławka 38 lub ul. Bohaterów Monte Cassino 2
w godzinach pracy oddziałów, które możesz sprawdzić klikając tutaj.


Jak wybierani są najemcy lokali użytkowych?
Jeżeli składasz wniosek o wynajem lokalu użytkowego, decyzja w sprawie wynajmu będzie podjęta na drodze pisemnego przetargu ofertowego


Kto może składać wniosek o wynajem miejsca postojowego lub garażu?
Wnioski mogą składać najemcy lokali mieszkalnych, jak również pozostałe osoby zainteresowane wynajmem miejsca postojowego/garażu.


Jak rozpatrywane są wnioski?
Realizacja wniosku odbywa się wg kolejności wpływu wniosku z uwzględnieniem zgłaszanej lokalizacji.


Jaka jest procedura wynajmu miejsc postojowych przez osoby niepełnosprawne?
Najemcy lokali mieszkalnych lub osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub I grupie inwalidztwa mają pierwszeństwo w wynajmie miejsca postojowego lub garażu.


Czy przy wynajmie konieczne jest wpłacanie kaucji?
Zawarcie umowy najmu miejsca postojowego/garażu jest uzależnione od wpłaty kaucji, której wysokość stanowi:
a) dla garaży – wartość 3-krotnego czynszu za przedmiot najmu,
b) dla miejsc postojowych z blokadą – 300 zł brutto,
c) dla miejsc postojowych w parkingach podziemnych – 170 zł brutto za pilot do sterowania bramą lub bez kaucji otrzymując zdalny dostęp do sterowania bramą wjazdową przez telefon.


Na jakie konto należy wpłacać kaucję?
Nr konta, na który należy wpłacać kaucje za wynajem miejsca postojowego/garażu:
Katowickie TBS Sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 14; 40-019 Katowice
ING Bank Śląski Nr konta 19 1050 1214 1000 0007 0286 8944


Jakie są warunki umowy najmu?
Umowa najmu zostaje zawarta na czas nieoznaczony, a termin wypowiedzenia umowy wynosi 1 miesiąc, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.


Druki do pobrania
Wniosek o wynajem miejsca postojowego/garażu


Wzór umowy najmu


Rozwiązanie umowy najmu


Wniosek o zdalne sterowanie bramą wjazdową