Zoom in Regular Zoom out
Data nadesłania: 2019-11-28 11:21
ZP/13/19 – Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla obiektów stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 10.12.2019 r. godz. 11:00


Data nadesłania: 2019-11-14 14:23
ZP/12/19 – wybór wykonawcy realizującego naprawy i konserwacje instalacji sanitarnych zabudowanych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o., w tym świadczenie usług pogotowia sanitarnego w okresie do 31 grudnia 2022 – DRUGI PRZETARG

Termin składania ofert: 26.11.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-10-16 14:38
ZP/11/19 – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 16/12 oraz działkach drogowych nr 14/3, 1/1 i 149 przy ul. Leopolda w Katowicach

Termin składania ofert: 30.10.2019 r. godz. 10:30


Data nadesłania: 2020-01-09 09:09
01/WK/DI/2020 zapytanie ofertowe – opracowanie 13 operatów szacunkowych nieruchomości, stanowiących zabezpieczenie wierzytelności Banku Gospodarstwa Krajowego współfinansującego budowę

Termin składania ofert 24.01.2020 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2019-12-27 20:29
4/MM/2019 Zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Skowrońskiego 4/1 w Katowicach.

Termin składania ofert 07.01.2020 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-12-24 10:47
34/PŁ/2019 zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 28/12 w Katowicach

Termin składania ofert 31.12.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-12-05 15:26
33/NS/2019 zapytanie ofertowe – świadczenie usług pogotowia ogólnobudowlanego w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert 16.12.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-11-19 13:52
32/NS/2019 zapytanie ofertowe – Wykonanie nasadzeń na terenie Osiedla Różanego oraz na skarpach zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych przy ul. Sławka 30-30b, 34-34b w Katowicach.

Termin składania ofert 26.11.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-11-15 12:24
ZO/4/DI/19 zapytanie ofertowe – Zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej parkingu wielopoziomowego na ok 1500 miejsc zlokalizowanego w Strefie Kultury w Katowicach

Termin składania ofert 22.11.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-10-19 08:38
31/NS/2019 zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 38/23 w Katowicach-ponowione

Termin składania ofert: 25.10.2019 r. godz. 10:00