Zoom in Regular Zoom out
Data nadesłania: 2019-06-10 14:29
ZP/5/19 – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. wykonanie 52 szt. daszków nad balkonami na ostatniej kondygnacji budynków przy ul. Sławka 28, 28c, ul. Sławka 30, 30a, 30b, ul. Sławka 34, 34a, 34b, ul. Sławka 38, 38a, ul. Sławka 40, 40a, 40b w Katowicach.

Termin składania ofert: 25.06.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-05-14 14:14
ZP/4/19 – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Prace remontowe klatek schodowych, wejść do klatek schodowych, ciągów pieszych z wykonaniem odwodnienia liniowego na łączeniu kostki betonowej w strefie wejścia do klatek schodowych oraz remontu okiennic drewnianych budynków mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Termin składania ofert: 29.05.2019 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2019-03-27 15:24
ZP/3/19 – Prace remontowe elewacji budynków, balkonów i tarasów, klatek schodowych, wejść do klatek schodowych, ciągów pieszych z wykonaniem odwodnienia liniowego na łączeniu kostki betonowej w strefie wejścia do klatek schodowych oraz remontu okiennic drewnianych budynków mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Termin składania ofert: 15.04.2019 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2019-06-13 12:25
22/PŁ/2019 Zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych polegających na wymianie bądź uzupełnieniu zużytych (uszkodzonych) elementów i konserwacji urządzeń zabawowych placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnętrznej, skateparku i infrastruktury towarzyszącej ww. obiektów w zasobach KTBS Sp. z o. o.

Termin składania ofert 27.06.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-06-13 09:43
1a/2019/DK ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie miejsc postojowych wraz z ogrodzeniem systemowym przy ul. Kominka 1, 3 w Katowicach.

Termin składania ofert 28.06.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-06-09 23:59
21/NS/2019 zapytanie ofertowe ponowione – Remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Sławka 30a/15 w Katowicach.

Termin składania ofert 14.06.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-06-06 11:30
7/2019/RM ZAPYTANIE OFERTOWE – NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. SKOWROŃSKIEGO 3/11 W KATOWICACH.

Termin składania ofert 14.06.2019 r. godz. 10:00