Zoom in Regular Zoom out
Data nadesłania: 2019-10-16 14:38
ZP/11/19 – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 16/12 oraz działkach drogowych nr 14/3, 1/1 i 149 przy ul. Leopolda w Katowicach

Termin składania ofert: 30.10.2019 r. godz. 10:30


Data nadesłania: 2019-10-16 14:22
ZP/10/19 – wybór wykonawcy realizującego naprawy i konserwacje instalacji sanitarnych zabudowanych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o., w tym świadczenie usług pogotowia sanitarnego w okresie do 30 listopada 2020

Termin składania ofert: 24.10.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-09-25 15:21
ZP/9/19 – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Wymiana trzech dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Krasińskiego 14 G, H, J w Katowicach – drugi przetarg

Termin składania ofert: 10.10.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-09-02 15:14
ZP/8/19 – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Wymiana trzech dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Krasińskiego 14 G, H, J w Katowicach – uwaga zmiana terminu wykonania

Termin składania ofert: 16.09.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-08-29 17:52
ZP/6/19 – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Leopolda w Katowicach.

Termin składania ofert: 12.09.2019 r. godz. 10:30


Data nadesłania: 2019-06-10 14:29
ZP/5/19 – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. wykonanie 52 szt. daszków nad balkonami na ostatniej kondygnacji budynków przy ul. Sławka 28, 28c, ul. Sławka 30, 30a, 30b, ul. Sławka 34, 34a, 34b, ul. Sławka 38, 38a, ul. Sławka 40, 40a, 40b w Katowicach.

Termin składania ofert: 25.06.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-05-14 14:14
ZP/4/19 – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Prace remontowe klatek schodowych, wejść do klatek schodowych, ciągów pieszych z wykonaniem odwodnienia liniowego na łączeniu kostki betonowej w strefie wejścia do klatek schodowych oraz remontu okiennic drewnianych budynków mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Termin składania ofert: 29.05.2019 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2019-10-19 08:38
31/NS/2019 zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 38/23 w Katowicach.

Termin składania ofert: 25.10.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-10-11 08:13
31/NS/2019 zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 38/23 w Katowicach.

Termin składania ofert: 17.10.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-10-09 15:52
5/2019/DK zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego przy ul. Pod Kasztanami 83/9 w Katowicach.

Termin składania ofert 16.10.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-10-09 15:47
4/2019/DK zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych lokalu mieszkalnego przy ul. Pod Kasztanami 81/2 w Katowicach.

Termin składania ofert 16.10.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-10-04 07:47
30/NS/2019 Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 40/10 w Katowicach

Termin składania ofert 10.10.2019 r. godz. 10:00