Zoom in Regular Zoom out
Data nadesłania: 2019-03-27 15:24
ZP/3/19 – Prace remontowe elewacji budynków, balkonów i tarasów, klatek schodowych, wejść do klatek schodowych, ciągów pieszych z wykonaniem odwodnienia liniowego na łączeniu kostki betonowej w strefie wejścia do klatek schodowych oraz remontu okiennic drewnianych budynków mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Termin składania ofert: 15.04.2019 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2019-04-18 16:48
18/PŁ/2019 zapytanie ofertowe – wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Sławka 38a/11 w Katowicach.

Termin składania ofert 25.04.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-04-18 16:33
17/PŁ/2019 zapytanie ofertowe – wybór Wykonawcy świadczącego usługę kompleksowej pielęgnacji terenów zielonych przyległych do zasobów mieszkaniowych stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o. o. w Katowicach

Termin składania ofert 06.05.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-04-04 11:02
02/WK/DI/2019 zapytanie ofertowe – opracowanie inwentaryzacji drzew i waloryzacji zieleni w obrębie nieruchomości przy ul. Sokołowskiego w Katowicach

Termin składania ofert 11.04.2019 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2019-03-21 16:06
16/PŁ/2019 zapytanie ofertowe – Wykonanie przeglądów stanu technicznego urządzeń zabawowych oraz Infrastruktury towarzyszącej placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnętrznej i skateparku zlokalizowanych w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Termin składania ofert 04.04.2019 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2019-03-21 16:03
15/PŁ/2019 zapytanie ofertowe – Wykonanie profilaktycznej usługi deratyzacji (wiosennej oraz jesiennej) w budynkach mieszkalnych Katowickiego TBS Sp. z o.o. w ramach akcji odszczurzania miasta

Termin składania ofert 04.04.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-03-20 13:49
5/2019/RM ZAPYTANIE OFERTOWE ponowione – REMONT DREWNIANEGO OGRODZENIA OGRÓDKÓW PRZYDOMOWYCH PRZY UL. SKOWROŃSKIEGO 2,2A,4 i RÓWNOLEGŁA 7,8 W KATOWICACH

Termin składania ofert 05.04.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-03-20 13:44
3/2019/RM ZAPYTANIE OFERTOWE ponowione – REMONT CZAP MURKÓW PRZY WEJŚCIU DO KLATKI SCHODOWEJ PRZY UL. POD KASZTANAMI 41,43,59,61 W KATOWICACH

Termin składania ofert 05.04.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-03-20 13:34
2/2019/RM zapytanie ofertowe ponowione – REMONT FURTEK WEJŚCIOWYCH NA POSESJĘ BUDYNKU – MONTAŻ ZWÓR ELEKTROMAGNETYCZNYCH PRZY UL. POD KASZTANAMI 41 – 83 W KATOWICACH.

Termin składania ofert 05.04.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-02-22 08:58
3/DI/2019 zapytanie ofertowe – świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową: budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażami wbudowanymi i lokalem użytkowym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Krasińskiego w Katowicach

Termin składania ofert 18.03.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-02-22 08:42
2/DI/2019 zapytanie ofertowe – świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową: budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Szerokiej w Katowicach.

Termin składania ofert 18.03.2019 r. godz. 10:00