Zoom in Regular Zoom out
Data nadesłania: 2019-06-10 14:29
ZP/5/19 – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. wykonanie 52 szt. daszków nad balkonami na ostatniej kondygnacji budynków przy ul. Sławka 28, 28c, ul. Sławka 30, 30a, 30b, ul. Sławka 34, 34a, 34b, ul. Sławka 38, 38a, ul. Sławka 40, 40a, 40b w Katowicach.

Termin składania ofert: 25.06.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-05-14 14:14
ZP/4/19 – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Prace remontowe klatek schodowych, wejść do klatek schodowych, ciągów pieszych z wykonaniem odwodnienia liniowego na łączeniu kostki betonowej w strefie wejścia do klatek schodowych oraz remontu okiennic drewnianych budynków mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o. o.

Termin składania ofert: 29.05.2019 r. godz. 12:00


Data nadesłania: 2019-08-09 12:58
3/2019/DK zapytanie ofertowe – wykonanie miejsc postojowych wraz z ogrodzeniem systemowym przy ul. Kominka 1, 3 w Katowicach

Termin składania ofert 19.08.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-07-25 13:09
07/AK/2019 zapytanie ofertowe – Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Boh. Monte Cassino 2H/2 w Katowicach.

Termin składania ofert 07.08.2019 r. godz. 10:00


Data nadesłania: 2019-07-11 14:08
24/NS/2019 zapytanie ofertowe – Wykonanie prac montażowych automatycznego nawodnienia terenów zielonych zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych przy ul. Sławka 30-30b; 34-34b w

Termin składania ofert 25.07.2019 r. godz. 10:00