14 sierpnia – siedziba Spółki czynna do 13:00

Katowickie TBS Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2017 r.

siedziba Spółki przy ul. Krasińskiego 14 będzie czynna do godziny 13:00.

Administracje terenowe przy ul. Bohaterów Monte Cassino 2 oraz ul. Sławka 38c czynne od 09:00 do 13:00