Ogłoszenie o konsultacjach rynkowych nr 1/2018 dla inwestycji – rewitalizacja kamienic przy ul. Warszawskiej 35 i Mariackiej 30, 32 i 34 w Katowicach

image_pdfimage_print

Ogłoszenie o konsultacjach rynkowych nr 1/2018 z dnia mogących poprzedzić postępowanie zmierzające do wyboru podmiotu realizującego inwestycję, polegającą na rewitalizacji kamienic przy ul. Warszawskiej nr 35 i Mariackiej nr 30, 32 i 34 w Katowicach oznaczenie sprawy KR/1/2018

 

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Krasińskiego 14, 40-019 Katowice (dalej: “KTBS”) tel.: (32) 253 67 13 faks: (32) 253-71-28, e-mail:sekretariat@tbs.katowice.pl, zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do udziału w konsultacjach rynkowych, mogących poprzedzić postępowanie zmierzające do wyboru podmiotu realizującego inwestycję, polegającą na rewitalizacji kamienic przy ulicy Warszawskiej nr 35 i Mariackiej nr 30, 32 i 34 w Katowicach.

Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w konsultacjach rynkowych powinny złożyć formularz zgłoszenia uczestnictwa w konsultacjach rynkowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2018 r. do godziny 10.00. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 3 do pełnej wersji Ogłoszenia o konsultacjach rynkowych nr 1/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o konsultacjach rynkowych nr 1/2018
  2. Regulamin przeprowadzenia konsultacji
  3. Załącznik nr 1 i 2
  4. Załącznik nr 3