Obowiązek zgłaszania zmian w ilości osób zamieszkujących

image_pdfimage_print

Szanowni Najemcy,

Ponownie przypominamy, że zmiana stanu osób zamieszkujących dany lokal w odpowiednim urzędzie, nie oznacza jeszcze, że wypełniliśmy obowiązek meldunkowy do końca. Zameldowanie lub wymeldowanie danego mieszkańca nie zwalnia głównego najemcy do bezzwłocznego zgłoszenia tego faktu w Siedzibie KTBS, bądź w konkretnej Administracji terenowej przynależnej do zamieszkiwanego osiedla. Jest to szczególnie ważne z powodu obowiązującej opłaty za wywóz nieczystości, która ma charakter podatku. Jeśli najemca zgłosi zaistniałe zmiany w Urzędzie Miasta Katowice, lecz nie zgłosi tego w Spółce, Urząd ten (którego obowiązkiem jest gospodarowanie odpadami) przeprowadzi kontrolę stanu mieszkańców. Gdy wykaże ona, że KTBS nie zadeklarował wszystkich osób przebywających w danym lokalu (z winy tego najemcy), to wszelkie kary finansowe, którymi zostanie obciążona Spółka, będą przeniesione na ich winowajcę. Do administracji KTBS wystarczy dostarczyć kopię odpowiedniego zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu konkretnego lokatora, bądź przedłożyć stosowny akt urodzenia/zgonu. Sama procedura zajmuje nie więcej niż kilkanaście minut, a pozwoli Państwu uniknąć przykrych konsekwencji, jak wezwania z Urzędu, sprawy wyjaśniające, czy kary finansowe.