Sprzedaż lokalu przy ul. Dębowej 21a/15 w Katowicach

image_pdfimage_print

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza aukcję, której przedmiotem jest zawarcie umowy sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego nr 15 przy ul. Dębowej 21a w Katowicach.
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 53,41 m2 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, wynoszącym 0,0337 działka nr 79/5 o powierzchni 203 m2, ujętych w księdze wieczystej KA1K/00026156/8 prowadzonej przez XI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach.
Cena wywoławcza – 120 000,00 zł.
Wadium w wysokości 12 000,00 zł należy wpłacić na konto Spółki nr 19 1050 1214 1000 0007 0286 8944 w terminie do dnia 31.10.2019 r.
Postąpienie – 2 000,00 zł.
Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w aukcji wraz z niezbędnymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w siedzibie Spółki (pokój nr 1) w Katowicach przy ul. Krasińskiego 14 w terminie do dnia 31.10.2019 r. do godz. 17:00.
Aukcja odbędzie się w siedzibie Spółki w dniu 14.11.2019 r. o godz. 11:00.
Lokal mieszkalny zostanie udostępniony zainteresowanym do oględzin w dniach:
I. 22.10.2019 r. od godz. 7.30 do 10.00
II. 24.10.2019 r. od godz. 14.30 do 17.00
III. 31.10.2019 r. od godz. 7.30 do 10.00
Szczegółowy opis lokalu, wymagania ofertowe oraz zasady ogłoszenia i przeprowadzenia aukcji na zbycie niniejszego lokalu są dostępne są w załącznikach poniżej lub w siedzibie Spółki: Katowice ul. Krasińskiego 14 (pokój nr 1 – poniedziałek-środa od 7.30 do 15.30, czwartek od 7.30 do 18.00).

Serdecznie zapraszamy do udziału w aukcji.

Załączniki:

  1. Regulamin przeprowadzenia aukcji + załączniki.