Bezpieczeństwo i komfort najemców

Szanowni Państwo

W związku z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SAR-Cov (DZ.U.491 z późn. zm.) KTBS informuje, że wszelkie czynności związane z utrzymaniem bieżącej czystości w częściach wspólnych nieruchomości są wykonywane na bieżąco.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa sanitarnego i higienicznego firmy świadczące usługi utrzymania czystości dokonują co najmniej dwa razy dziennie dezynfekcji elementów i urządzeń, z którymi mieszkańcy mają bezpośredni kontakt tj.: klamki zewnętrzne i wewnętrzne, kasety domofonów i wideodomofonów, poręcze, przyciski wezwań windy, piętrowskazywaczy wewnątrz windy, skrzynek pocztowych, wszystkich przycisków na klatkach schodowych (oświetlenia, zwalniania zwór/elektromagnesów furtek, drzwi boksów śmietnikowych).
Na bieżąco czyszczone są i porządkowane boksy i wiaty śmietnikowe oraz tereny zewnętrzne i ciągi komunikacyjne chodniki i drogi.
Działania te mają na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Jednocześnie zwracamy się z apelem do Państwa o dołożenie wszelkich starań aby zwracać szczególną uwagę na utrzymanie czystości na klatkach schodowych w windach oraz w boksach i wiatach śmietankowych.
Bardzo prosimy o niepozostawianie odpadów i innych rzeczy na klatach schodowych oraz wrzucanie odpadów do odpowiednich do tego celu przeznaczonych pojemników.

W dobie ogromnego zagrożenia epidemicznego zapewnienie bezpieczeństwa w dużej mierze zależy od zachowania i postawy każdego mieszkańca , dlatego też prosimy o stosowania się do wszelkich zaleceń i zarządzeń ogólnokrajowych wprowadzonych przez rząd w tym stosowania środków ochrony osobistej : maseczek, rękawiczek oraz środków dezynfekujących.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail.
DZIĘKUJEMY.