Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy

image_pdfimage_print

Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy, o wartości 25 mln zł, został zaprezentowany 30 marca przez prezydenta Marcina Krupę jako kompleksowe działania mające na celu ochronę miejsc pracy i firm w czasie pandemii koronawirusa. Pakiet składa się z pięciu filarów, które dotyczyły m.in.:

  • możliwości zwolnień z czynszów,
  • 50-krotną obniżkę stawki za ogródki letnie,
  • 50% zwolnienia z opłaty śmieciowej
  • utworzenia Punktu Doradztwa Kryzysowego.

Z kolei piąty filar stanowią działania mające doprowadzić do możliwie szybkiego wdrożenia rozwiązań prawno-finansowych w podmiotach niezależnych od władz samorządowych. W tej sprawie prezydent Marcin Krupa wystosował pięć pism adresowanych m.in. do Premiera RP, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Jednym z założeń wspomnianego V filaru jest również stworzenie instrumentu finansowego tzw. Katowickiego Funduszu Pomocy Przedsiębiorcom, który zostanie zasilony przez Miasto Katowice kwotą 10 milionów złotych. Aktualnie trwa analiza prawna dotycząca możliwości i sposobu powołania Funduszu, jak i formuły wsparcia. – Jesteśmy przekonani, że w tym aspekcie niezbędna będzie dla nas współpraca z instytucją posiadającą bogate doświadczenie w udzielaniu kredytów, pożyczek i gwarancji. W związku z powyższym zwracam się do Pana Marszałka z prośbą o rozważenie możliwości zaangażowania Funduszu Górnośląskiego S.A. do wsparcia realizacji opisanego projektu – podkreślił prezydent Marcin Krupa w korespondencji skierowanej do Jakuba Chełstowskiego, Marszałka Województwa Śląskiego.

Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy w dużej mierze objął swoją pomocą przedsiębiorców wynajmujących lokale od Miasta Katowice lub dokonujących dzierżaw. Miasto Katowice nie posiada jednak narzędzi dot. stosowania tego typu zwolnień w nieruchomościach prywatnych. W związku z tym prezydent zwrócił się także do prywatnych właścicieli nieruchomości oraz spółdzielni mieszkaniowych z apelem, by wobec przedsiębiorców zastosowano preferencyjne warunki najmu: „Duża grupa przedsiębiorców prowadzi swoje firmy w lokalach wynajmowanych zarówno od Państwa, jako prywatnych właścicieli nieruchomości w Katowicach, jak również od spółdzielni mieszkaniowych. Licząc na Państwa zrozumienie i solidarność, apeluję o wprowadzenie zwolnień, obniżek czy zawieszenie czynszu i zastosowanie preferencyjnych warunków najmu dla przedsiębiorców wynajmujących lokale w nieruchomościach, którymi Państwo dysponują” – czytamy w liście otwartym prezydenta.

Szczegóły znajdziesz tutaj: Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy 

Źródło: www.katowice.eu