Lista Uczestników Programu “Najem z dojściem do własności” + ogłoszenie naboru uzupełniającego

image_pdfimage_print

Wyniki weryfikacji wniosków w ramach programu „Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności” realizowanego przez Katowickie TBS Sp. z o.o. w ramach inwestycji pn. „III etap zespołu mieszkaniowo-usługowego przy ul. Krasińskiego w Katowicach”:

 

Informacje dodatkowe:

  1. Osoby wpisane na Listę Rezerwową maja możliwość złożenia ponownie kompletnego wniosku w naborze uzupełniającym (wniosek + załączniki do wniosku);
  2. Druk wniosku wraz z załącznikami jest dostępny do pobrania >>tutaj<< 
  3. W załączniku pn. „Oświadczenie o wysokości średniego miesięcznego dochodu przypadającego na gospodarstwo domowe za ostatnie trzy miesiące” należy oświadczyć o uzyskanych dochodach z następujących miesięcy: kwiecień, maj, czerwiec 2020 r. zgodnie ze wzorem: przychód – koszty uzyskania przychodu – składki na ubezpieczenia społeczne;
  4. Nabór uzupełniający zostaje ogłoszony od dnia 01.07.2020 r. od godz. 12:00 do dnia 31.07.2020 r.  do godz. 15:00 (1 miesiąc);
  5. W naborze uzupełniającym decyduje kolejność wpływu wniosku na wskazany adres poczty elektronicznej;
  6. Kompletne wnioski z załącznikami należy przesyłać w formie elektronicznej (skan/zdjęcie dokumentów) na adres e-mail: krasinskiego@tbs.katowice.pl
  7. W przypadku, gdy po upływie 1 (jednego) miesiąca od dnia rozpoczęcia przyjmowania wniosków w ramach naboru uzupełniającego pozostaną lokale, co do których nie złożono wniosku zgodnie z 5 ust. 3 Regulaminu programu dopuszcza się zawarcie umów partycypacji z wnioskodawcami z Listy Rezerwowej;
  8. Z wnioskodawcami, których Wnioski spełniające kryteria uczestnictwa w programie (na podstawie §4 Regulaminu programu), Dział Obsługi Klienta będzie kontaktować się indywidualnie w celu zawarcia umowy partycypacji. Jednocześnie informujemy, że w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Spółki, podpisywanie umów partycypacji odbywać się będzie drogą elektroniczną.
  9. Wolne lokale mieszkalne