Sprzedaż lokalu przy ul. Dębowej 21a/11 w Katowicach

image_pdfimage_print

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza aukcję, której przedmiotem jest zawarcie umowy sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego nr 11 przy ul. Dębowej 21a w Katowicach.
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 42,66 m2 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, wynoszącym 0,027 działka nr 79/5 o powierzchni 203 m2, ujętych w księdze wieczystej KA1K/00026156/8 prowadzonej przez XI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach.
Cena wywoławcza – 141 000,00 zł.
Wadium w wysokości 14 000,00 zł należy wpłacić na konto Spółki nr 19 1050 1214 1000 0007 0286 8944 w terminie do dnia 31.07.2020 r.
Postąpienie – 2 000,00 zł.
Pisemne elektroniczne zgłoszenie uczestnictwa w aukcji wraz z niezbędnymi oświadczeniami i dokumentami należy przesłać na adres email Spółki: sekretariat@tbs.katowice.pl w terminie do dnia 31.07.2020r. do godz. 14.00.
Aukcja odbędzie się w miejscu wskazanym przez Spółkę w dniu 25.08.2020 r. o godz. 11.00.
Lokal mieszkalny zostanie udostępniony zainteresowanym do oględzin w dniach:
I. 22.07.2020r. od godz. 7.30 do 10.00
II. 24.07.2020r. od godz. 12.00 do 14.30
III. 31.07.2020r. od godz. 7.30 do 10.00

!!! W celu rezerwacji terminu oględzin lokalu należy wcześniej skontaktować się telefonicznie z administracją terenową przy ul. Sławka 26 pod numerem tel. (32) 253-67-13 wew. 731, 732, 751. 

Podczas oględzin lokalu należy przestrzegać następujących zasad:

– punktualne przybycie na oględziny w ustalonym terminie;
– zasłonięcie ust i nosa (np. za pomocą maseczki ochronnej lub przyłbicy);
– zachowywanie odległości pomiędzy klientami oraz pracownikami;
– przybycie na oględziny maksymalnie 2 osób;
– w przypadku występowania objawów chorobowych należy rezygnować z oględzin.

Szczegółowy opis lokalu, wymagania ofertowe oraz zasady ogłoszenia i przeprowadzenia aukcji na zbycie niniejszego lokalu są dostępne poniżej w załącznikach, telefonicznie oraz w siedzibie Spółki (pokój nr 5 – poniedziałek-piątek od 7.30 do 15.00).

Serdecznie zapraszamy do udziału w aukcji.

Załączniki:

  1. Regulamin przeprowadzenia aukcji
  2. Zgłoszenie Uczestnictwa
  3. Rzut lokalu