Zamieszkaj w Katowicach- nabór uzupełniający na lokale przy ul. Szerokiej 17,19

image_pdfimage_print

Miasto Katowice oraz Inwestor Katowickie TBS Sp. z o. o.  zawiadamiają, że w okresie od 25.11.2020 r. do 11.12.2020 r. prowadzony będzie nabór uzupełniający wniosków na wynajem mieszkań w ramach inwestycji przy ul. Szerokiej 17, 19 w Katowicach. Naborem tym objętych jest 13 wolnych lokali mieszkalnych, które nie znalazły najemców w wyniku naboru przeprowadzonego w dniach od 30.07.2020 r. do 13.08.2020 r.

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego będzie można wypełnić i złożyć do Urzędu Miasta Katowice wyłącznie drogą elektroniczną poprzez System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP (www.sekap.pl).

W celu przesłania wniosku drogą elektroniczną należy posiadać skrzynkę kontaktową na platformie SEKAP oraz podpis elektroniczny (kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany).

Po złożeniu wniosku Wnioskodawca otrzyma na swoją skrzynkę kontaktową na platformie SEKAP Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) potwierdzające przyjęcie wniosku przez urząd.

Karta usługi udostępniona zostanie w dniu 25.11.2020 r. na platformie SEKAP w Katalogu usług → Nieruchomości, lokale mieszkalne i użytkowe → Gospodarka lokalami mieszkalnymi → Nabór wniosków na mieszkania przy ul. Szerokiej 17, 19 w Katowicach, natomiast składanie wniosków za jej pośrednictwem możliwe będzie do dnia 11.12.2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi warunków najmu lokali mieszkalnych – informacje w tym zakresie są dostępne: https://tbs.katowice.pl/portfolio/szeroka/

Karta usługi na platformie SEKAP: >>TUTAJ ZŁOŻYSZ WNIOSEK<<
Składanie wniosków za pośrednictwem platformy możliwe będzie od 25.11.2020 r. do 11.12.2020 r.

Szczegóły dotyczące inwestycji dostępne są >>tutaj<< 

Ważne informacje:

  1. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne dopuszcza się możliwość złożenia kserokopii PIT lub Urzędowego Poświadczenia Odbioru – UPO. W przypadku doręczenia kserokopii PIT lub Urzędowego Poświadczenie Odbioru – UPO Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego w Katowicach o rozliczeniu się przez wnioskodawcę za ostatni rok podatkowy przed dniem złożenia wniosku z podatku dochodowego w Katowicach będzie wymagane przez Inwestora – Katowickie TBS Sp. z o.o. na dzień zawarcia umowy najmu.
  2. Planowany termin ogłoszenia Listy Najemców jest przewidziany na dzień 17.01.2021r.
  3. Druki do pobrania oraz szczegóły inwestycji dostępne są  >>tutaj<<
  4. Wykaz wolnych lokali >>link<< 
Lp. Adres Powierzchnia Ilość pokoi Kaucja i partycypacja do wpłaty Rzut lokalu 
1 Szeroka 17/1 64,79 3 81.395,34 zł PDF 
2 Szeroka 17/2 30,48 1 38.282,40 zł PDF 
3 Szeroka 17/3 51,11 2 64.163,58 zł PDF 
4 Szeroka 17/6 32,62 1 40.963,56 zł PDF 
5 Szeroka 17/8 30,34 1 38.106,72 zł PDF 
6 Szeroka 19/1 51,46 2 64.600,68 zł PDF 
7 Szeroka 17/9 51,13 2 64.188,66 zł PDF
8 Szeroka 17/12 50,38 2 63.259,80 zł PDF 
9 Szeroka 17/14 51,21 2 64.291,14 zł PDF 
10 Szeroka 17/16 32,58 1 40.915,44 zł PDF 
11 Szeroka 17/17 50,38 2 63.255,72 zł PDF 
12 Szeroka 17/18 45,85 2 57.569,22 zł PDF 
13 Szeroka 17/21 32,62 1 40.965,60 zł PDF