Wyniki weryfikacji wniosków w ramach naboru uzupełniającego na lokale mieszkalne przy ul. Szerokiej 17,19 w Katowicach

image_pdfimage_print

Wyniki weryfikacji wniosków w naborze uzupełniającym na lokale mieszkalne przy ul. Szerokiej 17,19 w Katowicach

Zakończona została procedura weryfikacji wniosków w ramach naboru uzupełniającego o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach inwestycji przy ul. Szerokiej 17, 19 w Katowicach, realizowanej przez Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Na objęte naborem 13 lokali mieszkalnych zgłosiło się przeszło 50 potencjalnych najemców.
Spośród wszystkich wniosków 41 zweryfikowano pozytywnie i przyznano odpowiednią liczbę punktów tworząc tym samym listę najemców. 12 wniosków zostało ocenionych negatywnie ze względu na niespełnienie wymogów formalnych lub wymaganych kryteriów. Zanonimizowana lista najemców dostępna jest w niżej załączonym pliku.
Pracownicy TBS Sp. z o. o. będą od 4 lutego br. kontaktować się telefonicznie z wnioskodawcami, którzy ujęci zostali na liście najemców – aby dopełnić wszelkich formalności.
Uprzejmie prosimy o cierpliwość, ponieważ Spółka będzie kontaktowała się z wnioskodawcami według kolejności wynikającej z listy najemców. Pracownicy będą podejmować kilka prób kontaktu w różnych okresach. Jednocześnie informujemy, że z uwagi na panującą epidemię, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Spółki, podpisywanie umów, do odwołania stanu epidemii, odbywać się będzie drogą elektroniczną.

Szczegóły dot. inwestycji: >>link<<

Zanonimizowana lista >>link<<

Źródło: https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/aktualnosci?ItemID=4499&ListID={75169DCB-89EF-46CD-A876-165C1E838909}