Zamieszkaj w Katowicach – nabór uzupełniający na jedno mieszkanie przy ul. Szerokiej 17/1

image_pdfimage_print

Miasto Katowice oraz Inwestor Katowickie TBS Sp. z o. o.  zawiadamiają, że w okresie od 04.05.2021 r. do 18.05.2021 r. prowadzony będzie nabór uzupełniający wniosków na wynajem mieszkania w ramach inwestycji przy ul. Szerokiej 17, 19 w Katowicach. Naborem tym objęty jest 1 wolny lokal mieszkalny, usytuowany na parterze, składający się z 3 pokoi, o powierzchni użytkowej 64,79 m2, który nie znalazł najemców w wyniku naborów przeprowadzonych w dniach od 30.07.2020 r. do 13.08.2020 r oraz w dniach od 25.11.2020 r. do 11.12.2020 r.

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego będzie można wypełnić i złożyć do Urzędu Miasta Katowice wyłącznie drogą elektroniczną poprzez System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP (www.sekap.pl).

W celu przesłania wniosku drogą elektroniczną należy posiadać skrzynkę kontaktową na platformie SEKAP oraz podpis elektroniczny (kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany).

Po złożeniu wniosku Wnioskodawca otrzyma na swoją skrzynkę kontaktową na platformie SEKAP Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) potwierdzające przyjęcie wniosku przez urząd.

Karta usługi udostępniona zostanie w dniu 30.04.2021 r. na platformie SEKAP w Katalogu usług → Nieruchomości, lokale mieszkalne i użytkowe → Gospodarka lokalami mieszkalnymi → Nabór wniosków na mieszkania przy ul. Szerokiej 17, 19 w Katowicach, składanie wniosków za jej pośrednictwem możliwe będzie od dnia 04.05.2021 r. do dnia 18.05.2021 r.

 

Karta usługi na platformie SEKAP: >>TUTAJ ZŁOŻYSZ WNIOSEK<<
Składanie wniosków za pośrednictwem platformy możliwe będzie od 04.05.2021 r. do 18.05.2021 r.

Szczegóły dotyczące inwestycji dostępne są >>tutaj<< 

Ważne informacje:

  1. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne dopuszcza się możliwość złożenia kserokopii PIT lub Urzędowego Poświadczenia Odbioru – UPO. W przypadku doręczenia kserokopii PIT lub Urzędowego Poświadczenie Odbioru – UPO Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego w Katowicach o rozliczeniu się przez wnioskodawcę za ostatni rok podatkowy przed dniem złożenia wniosku z podatku dochodowego w Katowicach będzie wymagane przez Inwestora – Katowickie TBS Sp. z o.o. na dzień zawarcia umowy najmu.
  2. Planowany termin ogłoszenia Listy Najemców jest przewidziany do dnia 09.06.2021 r.
  3. Druki do pobrania oraz szczegóły inwestycji dostępne są na dole strony oraz na platformie SEKAP   >>tutaj<

LOKAL MIESZKALNY NA KTÓRY JEST PROWADZONY NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY: 

Lp. Adres Metraż Ilość pokoi Kaucja i partycypacja do wpłaty przed zamieszkaniem Rzut lokalu  Karta lokalu
1 Szeroka 17/1 64,79 m2 3 81.395,34 zł PDF  JPG

dodatkowe szczegóły

>tutaj<

*Legenda: 

• minimalny i maksymalny dochód obliczany jest według wzoru: przychód – koszty uzyskania przychodu – składki na ubezpieczenia społeczne

• minimalny dochód badany jest na podstawie zaświadczenia o dochodach z 3-ostatnich miesięcy

• maksymalny dochód badany jest na podstawie deklaracji o dochodach za rok ubiegły

ZDJĘCIA LOKALU: 

Szeroka 17/1