Katowickie TBS buduje ekologiczne osiedle przy ul. Kosmicznej w Giszowcu.

image_pdfimage_print

Konkurs na nowe osiedle rozstrzygnięty

Dziś w katowickiej galerii SARP ogłoszono wyniki konkursu na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną osiedla zrównoważonego, które ma powstać przy ul. Kosmicznej w Giszowcu. Pierwszą nagrodę otrzymała pracownia K3Xmore, której  właścicielki Kinga Bączyk i Magdalena Orzeł-Rurańska pochodzą z Katowic i projektując osiedle chciały wpisać je w lokalną tradycję przez użycie odpowiednich materiałów.

Planując lokalizację  budynków i parkingów na działce robiłyśmy wszystko by w sąsiedztwie mieszkań rosły wysokie drzewa. Nie chciałyśmy proponować na miejscu rachitycznej roślinności. Udało nam się także zmieścić na terenie inwestycji staw i ogrody deszczowe służące retencji wody deszczowej” mówi Kinga Bączyk jedna z autorek zwycięskiej koncepcji.

Według założeń konkursu osiedle ma być zbudowane zgodnie z ideą zrównoważonej architektury, co oznacza, że inwestycja powinna być atrakcyjna pod względem formy, komfortowa w użytkowaniu, dostępna ekonomicznie i co ważne sprzyjać środowisku naturalnemu. Osiedle ma być unikalnym w skali Polski niskoenergetycznym zespołem mieszkaniowym z szerokim zastosowaniem rozwiązań proekologicznych i prospołecznych.  Będzie także wyróżniać się wysoką jakością przestrzeni wspólnych, co ma sprzyjać tworzeniu więzi sąsiedzkich oraz zapewniać poczucie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańcom w różnym wieku.

– Bardzo cieszy mnie ta innowacyjna inwestycja w Giszowcu. Zapewnianie komfortowych i dostępnych cenowo mieszkań dla obecnych i przyszłych mieszkańców naszego miasta to jedno z głównych zdań jakie stawiam przed urzędem i podległymi mi instytucjami. Jednym ze szczególnych atutów Katowic są naturalne zasoby przyrodnicze, ponieważ tereny zielone stanowią w Katowicach blisko 50% całkowitej powierzchni miasta. Według opublikowanego w maju 2021 roku przez „Newsweek” rankingu obejmującego 89 miast w Polsce, Katowice uplasowały się na 6. miejscu wśród miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców pod względem oceny jakości życia. Właśnie taka inwestycja, jak ta planowana przez TBS jest najlepszym dowodem, że polityka mieszkaniowa oraz zrównoważony rozwój jest w Katowicach jednym z najwyższych priorytetów.– mówi Marcin Krupa, prezydent miasta Katowice.    

110 nowych mieszkań w Giszowcu

Planowana inwestycja będzie składała się z zespołu czteropiętrowych budynków wyposażonych w windy. W ramach osiedla powstanie 110 lokali, od jednopokojowych kawalerek do czteropokojowych mieszkań przeznaczonych dla rodzin. Najwięcej będzie tych 2 pokojowych o wielkości do 55m kw. Wszystkie mieszkania będą posiadały komórki lokatorskie, balkony, tarasy lub ogródki. Pomimo zakładanej minimalizacji ruchu kołowego i dostępności dla wszystkich grup wiekowych nie zapomniano o parkingach. Na osiedlu na jedno mieszkanie będzie przypadało przynajmniej 1,5 miejsca parkingowego ale większość z nich znajdzie się w garażach podziemnych.

Pierwsze zrównoważone osiedle w Katowicach

Co wpłynie na proekologicznych charakter osiedla? Wszystkie zbudowane domy według założeń zapewnią wysoki komfort użytkowania i warunki zdrowotne oraz osiągną wysoką efektywność energetyczną.  Wlory ekologiczne podkreśli także  ukształtowanie zieleni,  sposób zagospodarowania wód opadowych, rozwiązania komunikacyjne i związane z nimi natężenie ruchu, czy rozwiązania obniżające ślad węglowy w cyklu życia budynku. Projektanci musieli uwzględnić także takie cechy inwestycji jak najlepsze wykorzystanie oświetlenia naturalnego, rozwiązania sprzyjające kontaktowi mieszkańców z otoczeniem, czy wykorzystanie do pozyskiwania energii instalacji OZE.

Właśnie dlatego na projektowanym osiedlu zobaczymy m.in. stacje ładowania samochodów, stację rowerów miejskich,  zielone dachy;  rozwiązania pomagające w retencjonowaniu wody deszczowej oraz jej zagospodarowaniu (podlewanie ogródków, spłukiwanie toalet) czy innowacyjne materiały zastosowane do budowy.  Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zamierza starać się o uzyskanie certyfikatu Zielony Dom dla Inwestycji – pierwszego polskiego, wielokryterialnego certyfikatu oceniającego inwestycje mieszkaniowe w ramach budownictwa zrównoważonego.

W Katowickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego nie boimy się wyzwań i innowacyjnych rozwiązań – planowana w Giszowcu inwestycja jest tego najlepszym dowodem. Cieszę się, że  będziemy mogli gościć w naszych zasobach nowych mieszkańców, a wśród nich wiele rodzin. Jestem przekonany, że budowa zrównoważonego osiedla w Giszowcu będzie też wyznaczała standardy dla innych inwestycji mieszkaniowych w Katowicach twierdzi Janusz Olesiński Prezes Katowickiego TBS.

Realizacja osiedla jest zaplanowana na lata 2023 – 2024, w pierwszym roku zostaną wykonane prace projektowe i formalne, po których ruszy budowa.