24.01.2022 r. – ZAMKNIĘCIE SZLABANÓW WJAZDOWO-WYJAZDOWYCH – OSIEDLE POD KASZTANAMI (GISZOWIEC)

image_pdfimage_print

Katowickie TBS Sp. z o.o. informuje, że w dniu 24.01.2022r. (poniedziałek) o godzinie 7.30 zostaną zamknięte szlabany wjazdowo – wyjazdowe zlokalizowane na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Pod Kasztanami 41-83 w Katowicach. W związku z powyższym prosimy posiadaczy pojazdów którzy nie posiadają umowy najmu miejsca postojowego o opuszczenie terenu osiedla do ww. godziny.

Terminy podpisywania protokołów zdawczo – odbiorczych miejsc postojowych oraz przekazanie pilotów do sterowania szlabanem (jeżeli dotyczy) zostanie dokonane w niżej wymienionych terminach. Prosimy o dostosowanie się do poniższych terminów i godzin :
• 24.01.2022r. (poniedziałek) godz. 8:00-12:00
• 25.01.2022r. (wtorek) godz. 12:00- 15:00
Miejsce podpisywania protokołów zdawczo – odbiorczych: lokal użytkowy przy ul. Pod Kasztanami 57. Prosimy o zabranie dowodu osobistego / potwierdzenia wpłaty kaucji za pilota (jeżeli dotyczy).

Jeżeli najemca nie dostarczył wcześniej oryginału umowy najmu miejsca postojowego prosimy o zabranie dokumentów w dniu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Podpisana umowa najmu jest konieczna do przekazania miejsca postojowego.

Inne terminy przekazywania protokołów zdawczo – odbiorczych oraz pilotów w przypadkach szczególnych są możliwe do ustalenia indywidualnie z administracją osiedla pod numerem telefonu (32) 253-67-13 wew. 748

Od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego rozpocznie się naliczenie czynszu za miejsce postojowe proporcjonalnie za miesiąc styczeń 2022r. Od dnia 24.01.2022r. wjazd na teren osiedla będą mieć tylko uprawnieni najemcy.

Prosimy o usunięcie pojazdów z miejsc postojowych przez mieszkańców, którzy nie mają zawartej umowy najmu miejsca postojowego.

Informujemy, że zabronione jest pozostawianie pojazdów w innym miejscu niż do tego wyznaczone tj. na drogach pożarowych, ciągach komunikacyjnych, dojazdach do boksów garażowych, bezpośrednio przed boksami garażowymi (na zjeździe) oraz w innych miejscach, które nie są przeznaczone do parkowania pojazdów. Nadmieniamy, że osiedle jest oznakowane odpowiednimi znakami drogowym (pionowymi i poziomymi) oraz monitorowane i w przypadku nieprzestrzegania powyższego będą wzywane odpowiednie służby porządkowe tj. policja i straż miejska a także podejmowane działania zmierzające do ograniczenia wjazdu na teren osiedla – odinstalowanie numeru telefonu lub pilota do otwierania szlabanu lub może zostać wypowiedziana umowa najmu miejsca postojowego lub umowa najmu garażu, jeżeli najemca posiada zawartą stosowną umowę.
Skrzynki z kluczem do awaryjnego rozsprzęglania szlabanu zabudowane są na każdej klatce schodowej osiedla mieszkaniowego. Skrzynki z kluczem posiadają zabezpieczenia w postaci kodu numerycznego przypisanego do każdej skrzynki, do której dostęp będą mieli najemcy danego budynku. Kody numeryczne należy chronić i nie przekazywać mieszkańcom innych budynków. Po rozsprzęgleniu szlabanu należy go zablokować i pozostawić w pozycji podniesionej, a klucz umieścić ponownie w skrzynce. Każdorazową awarię szlabanu należy niezwłocznie zgłosić do administracji przy ul. Krasinskiego 12a lub na portiernie całodobową przy ul. Krasinskiego 14. Kategorycznie zabrania się siłowego otwierania szlabanu, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie, a kosztami naprawy zostanie obciążony sprawca uszkodzenia. Wjazd / wyjazd z osiedla jest monitorowany. Każdy najemca mieszkania do swojej skrzynki pocztowej otrzyma kod numeryczny do skrzynki z kluczem do awaryjnego otwierania szlabanu przypisany do danego budynku mieszkalnego.