Ogłoszenie o wstępnych konsultacja rynkowych nr KR/1/2022 – budowa i eksploatacja parkingu wielopoziomowego w Katowickiej Strefie Kultury

image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH KR/1/2022 – budowa i eksploatacja parkingu wielopoziomowego w Katowickiej Strefie Kultury

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o o.o. (KTBS) informuje, że zorganizowało Wstępne konsultacje rynkowe, dotyczące usług zarządzania parkingiem, których celem jest:

  • poszukiwanie partnera, który będzie świadczył usługi zarządzania parkingiem w Katowicach przy ul. Olimpijskiej / ul. Góreckiego (tzw. Strefa Kultury w Katowicach), w którym znajdować się będzie około 1400 miejsc parkingowych (usługi zarządzania z naciskiem na zakup i/lub obsługa systemu parkingowego, zakup i/lub obsługa systemu zajętości miejsc, oznakowanie parkingu, obsługa klienta parkingu, w tym rozliczanie kas, płatności, zarzadzanie umowami abonamentowymi, skargami i zażaleniami, raportowanie);
  • zapoznanie się z zasadami i warunkami współpracy w zakresie świadczenia usług zarządzania parkingiem;
  • zbadanie zainteresowania partnerów świadczeniem powyższych usług zarządzania parkingiem.

KTBS zaprasza do udziału we Wstępnych konsultacjach rynkowych wszystkich partnerów, posiadających następującą wiedzę i doświadczenie:

  • w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania zgłoszeń do Wstępnych konsultacji rynkowych (termin poniżej) świadczył i/lub świadczy usługi zarządzania co najmniej 2 wielopoziomowymi parkingami (każdy z tych parkingów zlokalizowany jest na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz dysponuje co najmniej 500 miejscami parkingowymi). Usługi zarządzania, o których mowa powyżej, powinny swoim zakresem obejmować wszystkie wskazane czynności: zakup i/lub obsługa systemu parkingowego, zakup i/lub obsługa systemu zajętości miejsc, oznakowanie parkingu oraz obsługa klienta parkingu.

Poszukiwany partner:
a) nie może znajdować się stanie upadłości;
b) nie może znajdować się w stanie postępowania restrukturyzacyjnego;
c) nie może znajdować się w stanie likwidacji;
d) nie może posiadać zaległości w zapłacie należności publicznoprawnych, w tym zwłaszcza podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne, podatków i opłat lokalnych.

Szczegółowy opis warunków udziału we Wstępnych konsultacjach rynkowych zawiera pełna wersja Ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych.

By wziąć udział we Wstępnych konsultacjach rynkowych należy zgłosić do nich udział na zasadach określonych w ogłoszeniu i regulaminie w terminie do dnia 28.03.2022 r.

Więcej informacji, w tym pełna wersja ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych, regulamin określający zasady Wstępnych konsultacji rynkowych oraz pozostałe dokumenty znajdują się na stronie internetowej KTBS, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o Wstępnych konsultacjach rynkowych nr KR/1/2022
  2. Regulamin Wstępnych konsultacji rynkowych
  3. Załącznik nr 1 – formularz zgłoszenia udziału do Wstępnych konsultacji rynkowych