Sprzedaż lokalu przy ul. Dębowej 23a/11 w Katowicach

image_pdfimage_print

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza aukcję, której przedmiotem jest zawarcie umowy sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego nr 11 przy ul. Dębowej 23a w Katowicach.
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 31,95 m2 wraz z udziałem związanym z własnością lokalu wynoszącym 0,020 w częściach wspólnych budynku oraz w gruncie stanowiącym działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 79/4, o powierzchni 203 m2, ujętych w księdze wieczystej KA1K/00026155/1 prowadzonej przez XI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach.

Cena wywoławcza – 135 000,00 zł.
Wadium w wysokości 13 500,00 zł należy wpłacić na konto Spółki nr 19 1050 1214 1000 0007 0286 8944 w terminie do dnia 22.06.2023 r.
Postąpienie – 2 000,00 zł.

Pisemne elektroniczne zgłoszenie uczestnictwa w aukcji wraz z niezbędnymi oświadczeniami i dokumentami należy przesłać na adres email Spółki: sekretariat@tbs.katowice.pl w terminie do dnia 22.06.2023r. do godz. 15.00.

Aukcja odbędzie się w miejscu wskazanym przez Spółkę w dniu 18.07.2023 r. o godz. 11.00.

Lokal mieszkalny zostanie udostępniony zainteresowanym do oględzin w dniach:
I. 15.06.2023r. od godz. 8.00 do 10.00
II. 20.06.2023r. od godz. 12.00 do 14.00
III. 22.06.2023r. od godz. 12.00 do 14.00

W celu rezerwacji terminu oględzin lokalu należy wcześniej skontaktować się telefonicznie z administracją terenową przy ul. Sławka 26 pod numerem tel. (32) 253-67-13 wew. 731, 732, 751.

Szczegółowy opis lokalu, wymagania ofertowe oraz zasady ogłoszenia i przeprowadzenia aukcji na zbycie niniejszego lokalu są dostępne poniżej w załącznikach, telefonicznie (32) 253-67-13 wew. 742 oraz w siedzibie Spółki (pokój nr 5 – poniedziałek-piątek od 7.30 do 15.00).

Serdecznie zapraszamy do udziału w aukcji.

Załączniki:

  1. Regulamin przeprowadzenia aukcji
  2. Zgłoszenie Uczestnictwa
  3. Rzut lokalu
  4. Pomieszczenie przynależne do lokalu 
  5. Świadectwo charakterystyki energetycznej

 

Dębowa 23a/11