BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2023-2024

image_pdfimage_print

Rada Nadzorcza Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z  siedzibą w Katowicach, ul. Krasińskiego 14 zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i 2024.

Ofertę należy złożyć nie później niż w terminie do dnia 15.09.2023r. do godz. 15:00 w sekretariacie Spółki lub przesłać pocztą na adres Spółki (decyduje data wpływu).

>>Ogłoszenie<<

Osoba do kontaktu: Agnieszka.Poklewska@tbs.katowice.pl