Pisemny konkurs ofert na najem lokalu użytkowego pn. „Lokal na kulturę” przy ul. Pod Kasztanami 63 (Giszowiec)

image_pdfimage_print

Katowickie TBS Sp. z o.o. ogłasza pisemny konkurs ofert na najem lokalu użytkowego pn. „Lokal na kulturę” położonego w Katowicach przy ul. Pod Kasztanami 63 w dzielnicy Giszowiec

Ofertę na lokal (na załączonym Formularz oferty na najem lokalu pn. „Lokal na kulturę”) należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Lokal na kulturę – Nie otwierać” do siedziby Katowickiego TBS Sp. z o.o. mieszczącej się w Katowicach przy ul. Krasińskiego 14 w terminie od dnia 12.02.2024r. od godz. 7:30 do dnia 11.03.2024r. do godz. 15:00.

Szczegółowe informacje znajdują się >tutaj< 

Serdecznie zapraszamy!