Wyniki weryfikacji wniosków w ramach naboru na lokale mieszkalne przy ul. Kossutha 7,7c w Katowicach

image_pdfimage_print

Zakończona została procedura weryfikacji w ramach naboru wniosków na wynajem mieszkań w inwestycji przy ul. Kossutha 7,7c w Katowicach, realizowanej przez Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Na objęte naborem 75 lokali mieszkalnych zgłosiło się 152 potencjalnych najemców.

Spośród wszystkich złożonych wniosków 84 zweryfikowano pozytywnie i przyznano liczbę punktów, tworząc tym samym listę najemców. 68 wniosków zostało ocenionych negatywnie ze względu na niespełnienie wymogów formalnych lub wymaganych kryteriów (zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Katowice).

Zanonimizowana lista najemców dostępna jest w niżej załączonym pliku.

Aby odnaleźć swoje miejsce na liście najemców należy odszukać inicjały imienia i nazwiska razem z datą i godziną złożenia wniosku. W przypadku problemów z odszukaniem swojego miejsca na liście najemców prosimy o kontakt z Wydziałem Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice. Do wnioskodawców, których wnioski zostały ocenione negatywnie zostanie wysłana korespondencja listowna.

Pracownicy KTBS będą od 2 kwietnia br. kontaktować się telefonicznie z wnioskodawcami, którzy ujęci zostali na liście najemców, aby rozpocząć proces wyboru lokalu mieszkalnego oraz zawierania umów partycypacji.

W przypadku rezygnacji z chęci najmu lokalu lub niespełnienia wymogów formalnych wnioskodawców z miejsc od 1 do 75 – pracownicy KTBS będą kontaktować się z kolejnymi wnioskodawcami według miejsca na liście najemców.

Uprzejmie prosimy o cierpliwość, ponieważ Spółka będzie kontaktowała się z wnioskodawcami według kolejności wynikającej z listy najemców. Pracownicy KTBS będą podejmować co najmniej kilka prób kontaktu w różnych okresach.

Lista najemców: Zanonimizowana lista najemców.pdf (katowice.eu)

Dedykowana strona internetowa dla inwestycji: https://witosa-mieszkania.pl/

Źródło: https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/aktualnosci?ItemID=6601&ListID={75169DCB-89EF-46CD-A876-165C1E838909}