OGRANICZENIE BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW I KLIENTÓW - KONIECZNOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO TELEFONICZNEGO UMÓWIENIA SPOTKANIA
Zoom in Regular Zoom out

Lista Najemców  >>link<<

Wykaz mieszkań i koszty kaucji i partycypacji

nr lokalu ilość pokoi powierzchnia mieszkania (m2) czynsz minimum dochodu kaucja partycypacja plan
17/1 3P 65,25 1 113,82 zł 5 569,10 zł 13 365,84 zł 68 512, 50 zł PDF
17/2 1P 30,65 523,20 zł 2 616,00 zł 6 278,40 zł 32 182,50 zł PDF
17/3 2P 51,25 874,84 zł 4 374,20 zł 10 498,08 zł 53 812,50 zł PDF
nr lokalu ilość pokoi powierzchnia mieszkania (m2) czynsz minimum dochodu kaucja partycypacja plan
17/4 2P 51,34 876,37 zł 4 381,85 zł 10 516,44 zł 53 907,00 zł PDF
17/5 3P 58,42 997,23 zł 4 986,15 zł 11 966,76 zł 61 341,00 zł PDF
17/6 1P 32,77 559,38 zł 2 796,90 zł 6 712,56 zł 34 408,50 zł PDF
17/7 3P 65,38 1 116,04 zł 5 580,20 zł 13 392,48 zł 68 649,00 zł PDF
17/8 1P 30,51 520,81 zł 2 604,05 zł 6 249,72 zł 32 151,00 zł PDF
19/1 2P 51,59 880,64 zł 4 403,20 zł 10 567,68 zł 54 169,500 zł PDF
19/2 3P 62,59 1 068,41 zł 5 342,05 zł 12 820,92 zł 65 719,50 zł PDF
19/3 1P 35,00 597,45 zł 2 987,25 zł 7 169,40 zł 36 750,00 zł PDF
19/4 3P 63,70 1 087,36 zł 5 436,80 zł 13 048,32 zł 66 885,00 zł PDF
19/5 1P 33,24 567,41 zł 2 837,05 zł 6 808,92 zł 34 902,00 zł PDF
nr lokalu ilość pokoi powierzchnia mieszkania (m2) czynsz minimum dochodu kaucja partycypacja plan
17/9 2P 51,27 875,18 zł 4 375,90 zł 10 502,16 zł 53 833,50 zł PDF
17/10 3P 58,59 1 000,13 zł 5 000,65 zł 12 001,56 zł 61 519,50 zł PDF
17/11 1P 32,72 558,53 zł 2 792,65 zł 6 702,36 zł 34 356,00 zł PDF
17/12 2P 50,58 863,40 zł 4 317,00 zł 10 360,80 zł 53 109,00 zł PDF
17/13 2P 45,87 783,00 zł 3 915,00 zł 9 396,00 zł 48 163,50 zł PDF
19/6 2P 51,73 883,03 zł 4 415,15 zł 10 596,36 zł 54 316,50 zł PDF
19/7 3P 62,76 1 071,31 zł 5 356,55 zł 12 855,72 zł 65 898,00 zł PDF
19/8 1P 34,82 594,38 zł 2 971,90 zł 7 132,56 zł 36 561,00 zł PDF
19/9 3P 63,54 1 084,63 zł 5 423,15 zł 13 015,56 zł 66 717,00 zł PDF
19/10 1P 32,68 557,85 zł 2 789,25 zł 6 694,20 zł 34 314,00 zł PDF
nr lokalu ilość pokoi powierzchnia mieszkania (m2) czynsz minimum dochodu kaucja partycypacja plan
17/14 2P 51,36 876,72 zł 4 383,60 zł 10 520,64 zł 53 928,00 zł PDF
17/15 3P 58,66 1 001,33 zł 5 006,65 zł 12 015,96 zł 61 593,00 zł PDF
17/16 1P 32,74 558,87 zł 2 794,35 zł 6 706,44 zł 34 377,00 zł PDF
17/17 2P 50,56 863,06 zł 4 315,30 zł 10 356,72 zł 53 088,00 zł PDF
17/18 2P 46,02 785,56 zł 3 927,80 zł 9 426,72 zł 48 321,00 zł PDF
19/11 2P 51,80 884,23 zł 4 421,15 zł 10 610,76 zł 54 390,00 zł PDF
19/12 3P 62,55 1 067,73 zł 5 338,65 zł 12 812,76 zł 65 677,50 zł PDF
19/13 1P 34,86 595,06 zł 2 975,30 zł 7 140,72 zł 36 603,00 zł PDF
19/14 3P 63,65 1 086,51 zł 5 432,55 zł 13 038,12 zł 66 832,50 zł PDF
19/15 1P 32,69 558,02 zł 2 790,10 zł 6 696,24 zł 34 324,50 zł PDF
nr lokalu ilość pokoi powierzchnia mieszkania (m2) czynsz minimum dochodu kaucja partycypacja plan
17/19 2P 51,37 876,89 zł 4 384,45 zł 10 522,68 zł 53 938,50 zł PDF
17/20 3P 58,32 995,52 zł 4 977,60 zł 11 946,24 zł 61 236,00 zł PDF
17/21 1P 32,78 559,55 zł 2 797,75 zł 6 714,60 zł 34 419,00 zł PDF
17/22 2P 50,57 863,23 zł 4 316,15 zł 10 358,76 zł 52 552,50 zł PDF
17/23 2P 45,94 784,20 zł 3 921,00 zł 9 410,40 zł 48 337,00 zł PDF
19/16 2P 51,60 880,81 zł 4 404,05 zł 10 569,72 zł 54 180,00 zł PDF
19/17 3P 62,85 1 072,85 zł 5 364,25 zł 12 874,20 zł 65 992,50 zł PDF
19/18 1P 34,84 594,72 zł 2 973,60 zł 7 136,64 zł 36 582,00 zł PDF
19/19 3P 63,62 1 085,99 zł 5 429,95 zł 13 031,88 zł 66 801,00 zł PDF
19/20 1P 32,73 558,70 zł 2 793,50 zł 6 704,40 zł 34 366,50 zł PDF

*Podana stawka czynszowa nie uwzględnia opłat za media tj. zaliczki na CO, zaliczki na wodę i wywóz nieczystości.