Adaptacja byłego hotelu robotniczego przy ul. Obroki 43 w Katowicach na budynek mieszkalny – 2001

Adaptacja byłego hotelu robotniczego przy ul. Obroki 43 w Katowicach na budynek mieszkalny - 2001
Adaptacja byłego hotelu robotniczego przy ul. Obroki 43 w Katowicach na budynek mieszkalny - 2001