I etap osiedla mieszkaniowego Bulwary Rawy zadanie nr 1 i nr 2 – 2000-2001

I etap osiedla mieszkaniowego Bulwary Rawy zadanie nr 1 i nr 2 - 2000-2001
I etap osiedla mieszkaniowego Bulwary Rawy zadanie nr 1 i nr 2 - 2000-2001