image_pdfimage_print
Obrazek zastępczy

2/2024/DK zapytanie ofertowe – wykonanie okresowej 5-cio letniej oceny stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, estetyki obiektów budowlanych oraz ich otoczenia oraz wykonanie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów, oraz uziemień instalacji i aparatów na zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o. w Katowicach

Oferty należy składać w terminie do dnia 02.04.2024 r. do godz. 10:00

Czytaj więcej
Skip to content