image_pdfimage_print

Budownictwo mieszkaniowe

Początki Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sięgają 1994 roku. Powodem była potrzeba powołania podmiotu inwestującego w budownictwo mieszkaniowe na terenie gminy stała się ewidentna w świetle wzrastającego zapotrzebowania na lokale mieszkalne. Rozmowy, podjęte w tej sprawie przez Miasto Katowice i Katowicką Spółdzielnię Mieszkaniową, zaowocowały podpisaniem listu intencyjnego. W roku 1996 Zarząd gminy Katowice podjął uchwałę dotyczącą powstania KTBS Sp. z o. o.; w tym samym roku podpisano również notarialnie umowę Spółki, a w roku 1997 uzyskano wpis do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym w Katowicach. W roku 2002 zgodnie z wymogami zmieniającego się prawa, Katowickie TBS Sp. z o. o. wpisane zostało do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego.

Zamieszkaj w Katowicach

Zadanie, jakie postawiono przed nowo powstałą Spółką, było bardzo ambitne – celem podjętej działalności miało być nie tylko zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, ale również wsparcie działań związanych z rewitalizacją miasta w ramach programu budowy społecznych mieszkań czynszowych. Kolejne lata funkcjonowania Spółki okazały się czasem sukcesywnej realizacji tych zamierzeń. Szczególną rolę Spółka odegrała w rewitalizacji dzielnicy Zawodzie, w której zlokalizowanych zostało wiele ważnych inwestycji, nie tylko zapewniających mieszkania, ale również nadających społeczną użyteczność przestrzeni i poprawiających wizerunek dzielnicy. Oddawane do użytku katowiczan mieszkania wspierały również znaczące inwestycje drogowe, poprzez zapewnianie mieszkań rodzinom, które były przesiedlane w związku z rozbudową infrastruktury komunikacyjnej. Zamieszkaj w Katowicach i sprawdź dostępne oferty wynajmu mieszkań.

Lokale usługowe

Rolą KTBS Sp. z o. o. jest nie tylko zapewnianie mieszkań, ale również lokali usługowych, wspierających działanie małych i średnich lokalnych przedsiębiorstw, a także przestrzeni rekreacyjnej i zaplecza sportowego. Od początków swego istnienia Spółka wywiązuje się ze swoich funkcji, wykorzystując nowe możliwości w zakresie finansowania inwestycji oraz udostępniania lokali Najemcom. Po ponad 20 latach istnienia KTBS Sp. z o. o. może pochwalić się wieloma udanymi i nagradzanymi obiektami mieszkalnymi, funkcjonując w Katowicach nie tylko jako podmiot wynajmujący mieszkania w „pod klucz”, ale również jako odważny inwestor i profesjonalny zarządca nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Chcesz zamieszkać w Katowicach na atrakcyjnym osiedlu? Skontaktuj się z nami!

Budownictwo mieszkaniowe

Dokładamy wszelkich starań, aby decydować się na osiedla dobrze skomunikowane, blisko różnych punktów handlowych i usługowych. Wszystkie mieszkania, które Państwu proponujemy pochodzą z nowego budownictwa mieszkaniowego oraz mają funkcjonalny układ pomieszczeń. Bliskość szkół i przedszkoli to także nasz priorytet. Oferujemy mieszkania jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowe. Większość jest ogrodzona i monitorowana, a wewnętrzne części osiedla są wyłączone z ruchu samochodowego. Miejsca postojowe zlokalizowane są w podziemnej części budynku lub na zewnątrz.. Prawie każde mieszkanie posiada balkon, a część lokali na parterze ma przynależne ogródki. Ciepła woda i ogrzewanie przeważenie dostarczane są z sieci miejskiej. Nowoczesne budownictwo mieszkaniowe to nasz priorytet! Wierzymy, że w oferowanych przez nas mieszkaniach każdemu będzie się żyło przyjemnie i komfortowo. Warto zamieszkać w Katowicach!.


Mieszkania KTBS Sp. z o. o. w liczbach:

LOKALE MIESZKALNE

%

Od 1996 roku Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. sukcesywnie budowało swoje zasoby budynków mieszkalnych poprzez prowadzenie własnych inwestycji oraz modernizację i przystosowywanie do potrzeb mieszkaniowych budynków pozyskanych od byłych zakładów pracy. Po ponad 25 latach istnienia, KTBS Sp. z o. o. jest w posiadaniu 2395 czynszowych lokali mieszkalnych dostępnych ze skierowania UM Katowice lub na zasadzie partycypacji w kosztach budowy. Zasoby te będą się powiększały w kolejnych latach poprzez planowane nowe inwestycje.
LOKALE USŁUGOWE

%

Oprócz lokali mieszkalnych, Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. wynajmuje lokale użytkowe, usytuowane w budowanych obiektach mieszkalnych – osiedlach mieszkaniowych, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju i wpierania małej i średniej przedsiębiorczości na terenie zamieszkiwania lokalnej społeczności.  Liczba posiadanych w zasobach KTBS Sp. z o. o. lokali usługowych to 34 (w tym biuro Spółki oraz siedziby trzech administracji terenowych). Liczba lokali będzie się zwiększała wraz z powstawaniem nowych inwestycji mieszkaniowych.
MIEJSCA POSTOJOWE

%

Wraz z kolejnymi inwestycjami mieszkaniowymi KTBS Sp. z o. o. powstają garaże oraz miejsca postojowe, które Spółka wynajmuje zarówno mieszkańcom swoich zasobów, jak i katowiczanom niebędącym mieszkańcami budynków Spółki. W swoich zasobach KTBS Sp. z o. o. posiada 1570 miejsc postojowych w garażach podziemnych, garażach wolnostojących lub wbudowanych. Plany inwestycyjne Spółki zakładają sukcesywne poszerzanie zasobów miejsc postojowych i garażowych, które służyć będą mieszkańcom nowych obiektów mieszkalnych.

Skip to content