OGRANICZENIE BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW I KLIENTÓW
Zoom in Regular Zoom out

Wynajem mieszkań w Katowicach

Mieszkania pod klucz w Katowicach powstające w ramach budownictwa społecznego, przeznaczone są dla osób, które nie chcą kupować lokali na własność lub nie mają na to wystarczającej ilości środków, albo wolą wynajmować, ponieważ często zmieniają pracę lub miejsca zamieszkania. Wynajem mieszkania w Katowicach z KTBS jest znacznie tańszy niż na wolnym rynku. O lokal może starać się osoba, która nie jest właścicielem innego mieszkania oraz wykazuje określony dochód. O wynajem mieszkania w KTBS należy ubiegać się bezpośrednio w spółce. Oferujemy mieszkania pod klucz, dzięki czemu są od razu gotowe do zamieszkana. Wynajem mieszkań i lokali jest bardzo prosty, gdyż nie są wymagane zbędne formalności, a proces wedle którego można uzyskać taki lokal jest dokładnie przedstawiony.. Wystarczy tylko kilka kroków, aby mogli się Państwo cieszyć swoją nieruchomością na wynajem w Katowicach. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Co cechuje nasze usługi?

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oferuje standard mieszkań pod klucz, które są wynajmowane na zasadzie partycypacji i kaucji podlegającej zwrotowi oraz rewaloryzacji w przypadku zakończenia umowy najmu. Celem takiej formuły wynajmu jest zapewnienie dobrej jakości lokali mieszkalnych osobom i rodzinom, które nie mogą lub nie chcą zaciągać długoletniego kredytu hipotecznego. Mieszkania są również przyznawane kandydatom kierowanym do KTBS Sp. z o. o. z Urzędu Miasta Katowice. Mieszkania na wynajem są dostępne w przypadku ich opuszczenia przez poprzedniego Najemcę, a Spółka prowadzi również wynajem mieszkań w nowych budynkach, powstających w ramach prowadzonych przez KTBS Sp. z o. o. inwestycji. Nowe inwestycje dostępne są tutaj. Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnie realizowanych inwestycjach.

Nieruchomość na wynajem w niskiej cenie

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że dla młodych osób, które dopiero rozpoczęły swoją karierę na rynku pracy oraz zdążyły już założyć rodzinę, uzyskanie kredytu hipotecznego jest bardzo trudne. Trudny jest również wynajem nieruchomości w Katowicach, gdyż średnie rynkowe ceny pod koniec 2018 wyniosły 5230 zł za metr kw. Mieszkania dla młodych stanowią więc najlepsze rozwiązanie, by móc żyć na własny rachunek, w komfortowych warunkach i w dogodnej lokalizacji. Niski czynsz za wynajem mieszkania w porównaniu z cenami ofert na rynku prywatnym, który oferujemy w ramach naszej działalności, pozwala znacznie zaoszczędzić, a przy tym gromadzić kapitał na przyszłość, jeśli rodzina będzie chciała posiadać własne lokum. Niewielkie odkładane kwoty mogą pozwolić z czasem zgromadzić pokaźną sumę, np. na wkład własny. Zaoszczędzone pieniądze jednak najczęściej przeznaczane są na bieżące wydatki, dlatego tak ważne było dla nas zaproponowanie możliwie jak najniższej kwoty za mieszkanie na wynajem.


Przebieg procesu wynajmu mieszkania: krok po kroku

Partycypacja w kosztach budowy lokalu

krok2WYBÓR ODPOWIEDNIEGO LOKALU I PODPISANIE UMOWY PARTYCYPACJI
Przed podpisaniem umowy partycypacji należy zapoznać się z warunkami wynajmu i obejrzeć lokal. Jeśli lokal spełnia oczekiwania, przed podpisaniem umowy partycypacji należy wpłacić zadatek na poczet umowy partycypacji. Podpisanie umowy partycypacji wiąże się z wpłatą kosztów partycypacji (w ciągu 14 dni od podpisania umowy partycypacji).
Partycypacja – to finansowy wkład w budowę mieszkania, który daje prawo do wynajęcia lokalu z zasobów TBS. Kwota partycypacji nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu mieszkalnego./td>
krok-tickW JAKICH DZIELNICACH KATOWIC MOŻESZ STARAĆ SIĘ O WYNAJĘCIE MIESZKANIA BEZPOŚREDNIO W TBS KATOWICE?

Dzielnica Wschodnia Katowic Zawodzie

 • ul. Marcinkowskiego 4,6

Dzielnica Północna Katowic Witosa

 • ul. Sławka 26,28,30,34,40

Katowice Śródmieście

 • ul. Skowrońskiego 2-4, Równoległa 7-8

Oferta dotyczy lokali mieszkalnych w przypadku ich zwolnienia przez dotychczasowych najemców.

krok-tickWARTOŚĆ MAKSYMALNA PARTYCYPACJI DLA LOKALU O METRAŻU 50 M2 I PARTYCYPACJI 30% WYLICZA SIĘ W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:

Wartość odtworzeniowa 50 m2 x 30 % = kwota partycypacji
to jest: 4 683 zł/m2 x 50 m2 x 30 % = 70.245,00 zł

– wartość odtworzeniowa – to wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 mkw powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Ogłaszany jest przez Wojewodę Śląskiego.
– w przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji wniesiona przez najemcę podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu.

krok-tickKWOTĘ ZWRACANEJ PARTYCYPACJI, USTALONĄ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ OPRÓŻNIENIA LOKALU, OBLICZA SIĘ WEDŁUG WZORU:

 

WZÓR

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Pz – kwota zwracanej partycypacji
Pw – kwota wpłaconej partycypacji
Cz – średnia arytmetyczna czterech kolejnych wartości wskaźnika ceny 1 m powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1779) dla kwartałów poprzedzających kwartał, w którym nastąpiło opróżnienie lokalu
Cw – średnia arytmetyczna wartości wskaźnika ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla kwartału, w którym nastąpiło zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego oraz dla trzech poprzedzających ten kwartał okresów kwartalnych
n – liczka pełnych kwartałów przypadających w okresie od dnia zawarcia tonowy najmu lokalu do dnia, w którym nastąpiło opróżnienie lokalu.

krok3PARTYCYPANT PO WPŁACIE KOSZTÓW PARTYCYPACJI MUSI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI
WYMOGI USTAWOWE
(Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego-Dz. U. z 2018 r. poz 1020 z późn. zm)
krok-tickNIE POSIADAĆ TYTUŁU PRAWNEGO DO INNEGO LOKALU MIESZKALNEGO
Zgodnie z ww. ustawą mieszkanie należące do zasobów Spółki może być wynajęte wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli osoba ta oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. Osoby, które posiadają tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, mogą być najemcami w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o. tylko wtedy, gdy zmiana miejsca zamieszkania jest związana ze świadczeniem pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal o którego wynajem się ubiega.Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego – przez tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego należy rozumieć każde prawo podmiotowe, zarówno o charakterze względnym (obligacyjnym)jak np. prawo najmu, użyczenia, także spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, umowa dożywocia), jak i bezwzględnym (rzeczowym) np. odrębna własność lokalu, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, służebność mieszkania), dające uprawnionemu możność korzystania z lokalu mieszkalnego.
krok-tickWYKAZYWAĆ ODPOWIEDNI DOCHÓD
(art. 30 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa Mieszkaniowego Dz. U. z 2018 r. poz 1020 z późn. zm)Wysokość przeciętnych wynagrodzeń w województwach ogłasza w Monitorze Polskim Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Ostatnio ogłoszone wynagrodzenie w woj. śląskim wynosi 4.586,55 zł.
MAKSYMALNE DOCHODY, KTÓRYCH NIE MOŻNA PRZEKROCZYĆ (NA DZIEŃ PODPISANIA UMOWY NAJMU)
Art. 30 ust. 1 pkt 2 – Dla lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK, w przypadku gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy partycypacji oraz dla lokali mieszkalnych wybudowanych bez kredytu BGK:

Wielkość gospodarstwa
domowego
Wielkość gospodarstwa
domowego
1 – osobowe7 155,02 zł
2 – osobowe10 732,53 zł
3 – osobowe13 117,53 zł
4 – osobowe15 502,54 zł
5 – osobowe17 887,55 zł

Dane obowiązujące od 21.11.2019 r.

 

Art. 30 ust. 1 pkt 2a – Dla lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, w przypadku gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy partycypacji:

Wielkość gospodarstwa
domowego
Wielkość gospodarstwa
domowego
1 – osobowe6 054,25 zł
2 – osobowe9 081,37 zł
3 – osobowe11 282,91 zł
4 – osobowe13 209,26 zł
5 – osobowe15 410,81 zł

Dane obowiązujące od 21.11.2019 r.

krok-tickMINIMALNY DOCHÓD, JAKI MUSI UDOKUMENTOWAĆ GOSPODARSTWO DOMOWE (NA DZIEŃ PODPISANIA UMOWY NAJMU).

Obowiązująca stawka czynszu x powierzchnia lokalu x 6 = wymagany dochód minimalny np. 14,73 zł/m2 x 50 m2 = 736,50 zł x 6 = 4.419,00 zł

krok-tickDOCHÓD – zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. dz. u. z 2017 r., poz. 180 z póżn. zm.) liczy się wg następującego wzoru:

PrzychódKoszty uzyskania
Przychodu
Składki na ubezpieczenie
Społeczne
Dochód
1234 (1-2-3)
krok4JEŚLI PRZYSZŁY NAJEMCA SPEŁNIA WSZYSTKIE WARUNKI, WPŁACA KAUCJĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ NAJEM
Przyszły Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu. Kaucja wynosi 12 – krotność miesięcznego czynszu za dany lokal. Po opuszczeniu lokalu kaucja podlega zwrotowi po potrąceniu ewentualnych należności z tytułu najmu lokalu. Wartość kaucji wylicza się w sposób następujący:Obowiązująca stawka czynszu x powierzchnia lokalu x 12 = kwota kaucji
np. 14,73 zł/m2 x 50 m2 = 736,50 zł x 12 = 8.838,00 zł
krok5OSTATNIM KROKIEM JEST PODPISANIE UMOWY I ODBIÓR LOKALU
Umowa najmu z Katowickim TBS Sp. z o.o. jest zawierana na czas nieokreślony. Z tytułu najmu lokalu mieszkalnego Najemca zobowiązany jest do uiszczania czynszu wraz z opłatami związanymi z użytkowaniem lokalu tj. z tytułu dostaw i usług niezależnych od wynajmującego (zaopatrzenie w wodę – ciepłą i zimną, odprowadzanie ścieków, zaopatrzenie w ciepło, wywóz śmieci). Wysokość czynszu ustala Zgromadzenie Wspólników Spółki, przy czym nie może być on wyższy w skali roku niż 4% wartości odtworzeniowej. Na każdy budynek stawka czynszu jest ustalana indywidualnie. Stawki czynszu regulowanego 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego są obliczone w sposób uwzględniający standard budynku. Zgodnie z Uchwałą Wspólników z dnia 20.12.2012 r. maksymalna stawka czynszu wynosi 14,73 zł/m2.
krok-tickPRZYKŁADOWA WYSOKOŚĆ CZYNSZU DLA LOKALU O METRAŻU 50 M2 WYLICZA SIĘ W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:
stawka czynszu x 50 m2 = kwota czynszu tj. 14,73 zł/m2 x 50 m2 = 736,50 zł

Skierowanie z UM Katowice

krok1ZŁOŻYĆ WNIOSEK W URZĘDZIE MIASTA KATOWICE

 • ul. Rynek 1 – wydział budynków i dróg z zaznaczeniem, że jest się zainteresowanym wynajmem lokalu z zasobów Katowickiego TBS Sp. z o.o.
krok-tickW JAKICH DZIELNICACH KATOWIC MOŻESZ STARAĆ SIĘ O WYNAJĘCIE MIESZKANIA POPRZEZ SKIEROWANIE Z UM KATOWICE

Dzielnica Wschodnia Katowic Zawodzie

 • ul. Bohaterów Monte Cassino 2-2i
 • ul. Marcinkowskiego 2,4,6
 • ul. Saint Etienne 2,3,4,5,6,7,9,11,13,15
 • ul. Szeroka 21,23,25; ul. 1 Maja 93,95,97

Dzielnica Północna Katowic Witosa

 • ul. Obroki 43,
 • ul. Sławka 26,28,30,34,38,40

Katowice Śródmieście

 • ul. Krasińskiego 14
 • ul. Skowrońskiego 2-4, Równoległa 7-8
 • ul. Skowrońskiego 3-3a

Katowice Giszowiec

 • ul. Pod Kasztanami 41-83

Katowice Dąb

 • ul. Dębowa 24,26; ul. Sportowa 27

Oferta dotyczy lokali mieszkalnych w przypadku ich zwolnienia przez dotychczasowych najemców.

krok2SKIEROWANIE Z UM KATOWICE
Po rozpatrzeniu wniosku o wynajem, Urząd Miasta zgodnie z obowiązującymi procedurami wysyła pisemną propozycję wynajmu konkretnego lokalu mieszkalnego. Po spełnieniu warunków przez przyszłego Najemcę i akceptacji propozycji wynajmu, UM Katowice wysyła pisemne skierowanie do Katowickiego TBS ze wskazaniem przyszłych Najemców lokalu mieszkalnego.
krok3OSOBA WSKAZANA PRZEZ UM KATOWICE DO ZAMIESZKANIA W ZASOBACH KTBS MUSI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI (na dzień zawarcia umowy najmu)
WYMOGI USTAWOWE
(Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego – t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1020 z późn. zm.)
krok-tickNIE POSIADAĆ TYTUŁU PRAWNEGO DO INNEGO LOKALU MIESZKALNEGO
Zgodnie z ww. ustawą mieszkanie należące do zasobów Spółki może być wynajęte wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli osoba ta oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. Osoby, które posiadają tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, mogą być najemcami w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o. tylko wtedy, gdy zmiana miejsca zamieszkania jest związana ze świadczeniem pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal o którego wynajem się ubiega.
Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego – przez tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego należy rozumieć każde prawo podmiotowe, zarówno o charakterze względnym (obligacyjnym)jak np. prawo najmu, użyczenia, także spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, umowa dożywocia), jak i bezwzględnym (rzeczowym) np. odrębna własność lokalu, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, służebność mieszkania), dające uprawnionemu możność korzystania z lokalu mieszkalnego.
krok-tickWYKAZAĆ ODPOWIEDNI DOCHÓD
(Art. 30 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego – t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1020 z późn. zm.)
Wysokość przeciętnych wynagrodzeń w województwach ogłasza w Monitorze Polskim Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Ostatnio ogłoszone wynagrodzenie w woj. śląskim wynosi 4 586,55 zł.
MAKSYMALNE DOCHODY, KTÓRYCH NIE MOŻNA PRZEKROCZYĆ (na dzień podpisania umowy najmu)
Art. 30 ust. 1 pkt 2- Dla lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK, w przypadku gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy partycypacji oraz dla lokali mieszkalnych wybudowanych bez kredytu BGK:

Wielkość gospodarstwa
domowego
Maksymalny dochód
w zł/m-c
1 – osobowe7 155,02 zł
2 – osobowe10 732,53 zł
3 – osobowe13 117,53 zł
4 – osobowe15 502,54 zł
5 – osobowe17 887,55 zł

Art. 30 ust. 1 pkt 3 – Dla lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK lub lokali wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, w przypadku gdy z budową lokalu nie było związane zawarcie umowy partycypacji :

Wielkość gospodarstwa
domowego
Maksymalny dochód
w zł/m-c
1 – osobowe6 054,25 zł
2 – osobowe9 081,37 zł
3 – osobowe11 282,91 zł
4 – osobowe13 209,26 zł
5 – osobowe15 410,81 zł
krok-tickMINIMALNY DOCHÓD, JAKI MUSI UDOKUMENTOWAĆ GOSPODARSTWO DOMOWE (na dzień podpisania umowy najmu)

Dla wyższych progów dochodowychDla niższych progów dochodowych
Obowiązująca stawka czynszu x powierzchnia lokalu x 6 = wymagany dochód minimum np. 14,73 zł/m2 x 50 m2 = 736,50 zł x 6 = 4.419,00 złObowiązująca stawka czynszu x powierzchnia lokalu x 5 = wymagany dochód minimum np. 14,73 zł/m2 x 50 m2 = 736,50 zł x 5 = 3.682,50 zł
krok-tickDOCHÓD – zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. dz. u. z 2017 r., poz. 180 z póżn. zm.) liczy się wg następującego wzoru:

PrzychódKoszty uzyskania
Przychodu
Składki na ubezpieczenie
Społeczne
Dochód
1234 (1-2-3)
krok4JEŚLI PRZYSZŁY NAJEMCA SPEŁNIA WSZYSTKIE WARUNKI, WPŁACA KAUCJĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ NAJEM
Przyszły Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu. Kaucja wynosi 9 – krotność miesięcznego czynszu za dany lokal. Po opuszczeniu lokalu kaucja podlega zwrotowi po potrąceniu ewentualnych należności z tytułu najmu lokalu. Wartość kaucji wylicza się w sposób następujący:Obowiązująca stawka czynszu x powierzchnia lokalu x 9 = kwota kaucji
np. 14,73 zł/m2 x 50 m2 = 736,50 zł x 9 = 6.628,50 zł
krok5OSTATNIM KROKIEM JEST PODPISANIE UMOWY I ODBIORU LOKALU
Umowa najmu z Katowickim TBS Sp. z o.o. jest zawierana na czas nieokreślony. Z tytułu najmu lokalu mieszkalnego Najemca zobowiązany jest do uiszczania czynszu wraz z opłatami związanymi z użytkowaniem lokalu tj. z tytułu dostaw i usług niezależnych od wynajmującego (zaopatrzenie w wodę – ciepłą i zimną, odprowadzanie ścieków, zaopatrzenie w ciepło, wywóz śmieci). Wysokość czynszu ustala Zgromadzenie Wspólników Spółki, przy czym nie może być on wyższy w skali roku niż 4% wartości odtworzeniowej. Na każdy budynek stawka czynszu jest ustalana indywidualnie. Stawki czynszu regulowanego 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego są obliczone w sposób uwzględniający standard budynku. Zgodnie z Uchwałą Wspólników z dnia 20.12.2012 r. maksymalna stawka czynszu wynosi 14,73 zł/m2.
krok-tickPRZYKŁADOWA WYSOKOŚĆ CZYNSZU DLA LOKALU O METRAŻU 50M2 WYLICZA SIĘ W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:
stawka czynszu x 50 m2 = kwota czynszu tj. 14,73 zł/m2 x 50 m2 = 736,50 zł