image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Proces wynajmu miejsca postojowego/garażu

Jakie formalności wiążą się z wynajmem miejsca postojowego, garażu?
Złóż wniosek w siedzibie Spółki ul. Krasińskiego 14 lub, administracji terenowej przy ul. Sławka 26 lub ul. Bohaterów Monte Cassino 2
lub prześlij na adres e-mail: sekretariat@tbs.katowice.pl

Druk wniosku dostępny jest w zakładce Strefa Mieszkańca


Jak wybierani są najemcy lokali użytkowych?
Jeżeli składasz wniosek o wynajem lokalu użytkowego, decyzja w sprawie wynajmu będzie podjęta na drodze pisemnego przetargu ofertowego


Kto może składać wniosek o wynajem miejsca postojowego lub garażu?
Wnioski mogą składać najemcy lokali mieszkalnych, jak również pozostałe osoby zainteresowane wynajmem miejsca postojowego/garażu.


Jak rozpatrywane są wnioski?
Realizacja wniosku odbywa się wg kolejności wpływu wniosku z uwzględnieniem zgłaszanej lokalizacji.


Jaka jest procedura wynajmu miejsc postojowych przez osoby niepełnosprawne?
Najemcy lokali mieszkalnych lub osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub I grupie inwalidztwa mają pierwszeństwo w wynajmie miejsca postojowego lub garażu.


Czy przy wynajmie konieczne jest wpłacanie kaucji?
Zawarcie umowy najmu miejsca postojowego/garażu jest uzależnione od wpłaty kaucji, której wysokość stanowi:
a) dla garaży – wartość 3-krotnego czynszu za przedmiot najmu,
b) dla miejsc postojowych z blokadą – 300 zł brutto,
c) dla miejsc postojowych w parkingach podziemnych – bez kaucji – Najemca otrzymuje zdalny dostęp do sterowania bramą wjazdową przez telefon.


Na jakie konto należy wpłacać kaucję?
Nr konta, na który należy wpłacać kaucje za wynajem miejsca postojowego/garażu:
Katowickie TBS Sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 14; 40-019 Katowice
ING Bank Śląski Nr konta 19 1050 1214 1000 0007 0286 8944


Jakie są warunki umowy najmu?
Umowa najmu zostaje zawarta na czas nieoznaczony, a termin wypowiedzenia umowy wynosi 1 miesiąc, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 

Skip to content