image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

WARUNKI DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU

 

NIE POSIADAĆ TYTUŁU PRAWNEGO DO INNEGO LOKALU MIESZKALNEGO
Zgodnie z ww. ustawą mieszkanie należące do zasobów Spółki może być wynajęte wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli osoba ta oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. Osoby, które posiadają tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, mogą być najemcami w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o. tylko wtedy, gdy zmiana miejsca zamieszkania jest związana ze świadczeniem pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal o którego wynajem się ubiega. Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego – przez tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego należy rozumieć każde prawo podmiotowe, zarówno o charakterze względnym (obligacyjnym)jak np. prawo najmu, użyczenia, także spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, umowa dożywocia), jak i bezwzględnym (rzeczowym) np. odrębna własność lokalu, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, służebność mieszkania), dające uprawnionemu możność korzystania z lokalu mieszkalnego.
WYKAZYWAĆ ODPOWIEDNI DOCHÓD MINIMALNY 
Obowiązująca stawka czynszu x powierzchnia lokalu x 5: np. 17,17 zł/m2 x 50 m2 = 858,50 zł x 5 = 4.292,50 zł
MAKSYMALNE DOCHODY, KTÓRYCH NIE MOŻNA PRZEKROCZYĆ (NA DZIEŃ PODPISANIA UMOWY NAJMU)
Art. 30 ust. 1 pkt 2 – Dla lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK, w przypadku gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy partycypacji oraz dla lokali mieszkalnych wybudowanych bez kredytu BGK:

Wielkość gospodarstwa
domowego
Wielkość gospodarstwa
domowego
1 – osobowe 10 062,39 zł
2 – osobowe 14 854,01 zł
3 – osobowe 18 208,14 zł
4 – osobowe 21 562,27 zł
5 – osobowe 24 916,40 zł

 

Art. 30 ust. 1 pkt 2a – Dla lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, w przypadku gdy z budową lokalu nie było związane zawarcie umowy partycypacji:

Wielkość gospodarstwa
domowego
Wielkość gospodarstwa
domowego
1 – osobowe 8 944,35 zł
2 – osobowe 12 969,31 zł
3 – osobowe 15 652,61 zł
4 – osobowe 18 335,92 zł
5 – osobowe 21 466,44 zł

 

Art. 7a ust. 1 Ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali na wynajem – Dla lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, w przypadku gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy partycypacji (lokale przy ul. Leopolda 17,17a; ul. Szerokiej 17,19; ul. Kossutha 7):

Wielkość gospodarstwa
domowego
Wielkość gospodarstwa
domowego
1 – osobowe 6 708,26 zł
2 – osobowe 9 391,57 zł
3 – osobowe 12 969,31 zł
4 – osobowe 15 205,40 zł
5 – osobowe 18 335,92 zł

 

Dochody dla umów –  Najem z dojściem do własności

Wielkość gospodarstwa
domowego
Wielkość gospodarstwa
domowego
1 – osobowe 17 888,70 zł
2 – osobowe 17 888,70 zł
3 – osobowe 23 255,30 zł
4 – osobowe 28 621,91 zł
5 – osobowe 33 988,52 zł

Dane obowiązujące od 17.11.2023 r.

 

DOCHÓD – zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada o świadczeniach rodzinnych  Art. 3 (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) liczy się wg następującego wzoru:

Przychód – koszty uzyskania przychodu – należny podatek dochodowy od osób fizycznych – składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu – składki na ubezpieczenie zdrowotne – kwota alimentów świadczona na rzecz innych osób= dochód

Skip to content