Lokale mieszkalne

Warunki do zawarcia umowy najmu

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zapewnia przejrzyste warunki najmu nieruchomości na zasadzie wpłaty partycypacji, zwracanej kaucji i rewaloryzacji kaucji partycypacji. W ofercie KTBS znajdą Państwo mieszkania na wynajem w Katowicach w atrakcyjnej cenie. O ich wynajem starać mogą się osoby, które nie są właścicielem innego mieszkania i osiągają odpowiedni comiesięczny dochód, co oznacza, że są w stanie wykazać opłacać comiesięczne opłaty za lokal.

Czym jest umowa partycypacji?

Umowa partycypacji nadaje prawo do wynajmu mieszkania pod warunkiem wniesienia wcześniej wkładu finansowego w jego budowę. Kwota wpłacona na wstępie przez najemcę jest nie większa niż 30% wartości inwestycji. Ponadto partycypacja podlega zwrotowi po zakończeniu umowy najmu, nie później niż w ciągu 12 miesięcy. Partycypacja w kosztach budowy nie daje jednak prawa do wykupienia mieszkania w przyszłości. Do zalet tego typu umowy należy natomiast czynsz, który jest o wiele niższy od rynkowego oraz pewność najmu na czas nieokreślony. Wynajem mieszkania na zasadach partycypacji to opcja skierowana głównie do osób średniozamożnych, które nie są w stanie lub nie chcą wziąć kredytu hipotecznego na zakup własnej nieruchomości.

Umowę partycypacji może zawrzeć:

  • osoba fizyczna,
  • osoba prawna, przekazująca prawo najmu innemu podmiotowi, np. stowarzyszeniu,
  • pracodawca zapewniający mieszkania służbowe swoim pracownikom,
  • gmina, związek międzygminny lub powiat.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat oferty KTBS zapraszamy do kontaktu. Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania i pomożemy w wyborze optymalnego rozwiązania.


WARUNKI DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU

 

NIE POSIADAĆ TYTUŁU PRAWNEGO DO INNEGO LOKALU MIESZKALNEGO
Zgodnie z ww. ustawą mieszkanie należące do zasobów Spółki może być wynajęte wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli osoba ta oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. Osoby, które posiadają tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, mogą być najemcami w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o. tylko wtedy, gdy zmiana miejsca zamieszkania jest związana ze świadczeniem pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal o którego wynajem się ubiega. Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego – przez tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego należy rozumieć każde prawo podmiotowe, zarówno o charakterze względnym (obligacyjnym)jak np. prawo najmu, użyczenia, także spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, umowa dożywocia), jak i bezwzględnym (rzeczowym) np. odrębna własność lokalu, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, służebność mieszkania), dające uprawnionemu możność korzystania z lokalu mieszkalnego.
WYKAZYWAĆ ODPOWIEDNI DOCHÓD MINIMALNY 
(art. 30 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa Mieszkaniowego Dz. U. z 2018 r. poz. 1020 z późn. zm.). Wysokość przeciętnych wynagrodzeń w województwach ogłasza w Monitorze Polskim Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Ostatnio ogłoszone wynagrodzenie w woj. śląskim wynosi 5.172,42 zł.Obowiązująca stawka czynszu x powierzchnia lokalu x 5: np. 15,61 zł/m2 x 50 m2 = 830,50 zł x 5 = 4.152,50 zł
MAKSYMALNE DOCHODY, KTÓRYCH NIE MOŻNA PRZEKROCZYĆ (NA DZIEŃ PODPISANIA UMOWY NAJMU)
Art. 30 ust. 1 pkt 2 – Dla lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK, w przypadku gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy partycypacji oraz dla lokali mieszkalnych wybudowanych bez kredytu BGK:

Wielkość gospodarstwa
domowego
Wielkość gospodarstwa
domowego
1 – osobowe7 060,35 zł
2 – osobowe10 422,43 zł
3 – osobowe12 775,88 zł
4 – osobowe15 129,33 zł
5 – osobowe17 482,78 zł

 

Art. 30 ust. 1 pkt 2a – Dla lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, w przypadku gdy z budową lokalu nie było związane zawarcie umowy partycypacji:

Wielkość gospodarstwa
domowego
Wielkość gospodarstwa
domowego
1 – osobowe6 206,90 zł
2 – osobowe9 000,01 zł
3 – osobowe10 862,08 zł
4 – osobowe12 724,15 zł
5 – osobowe14 896,57 zł

 

Art. 7a ust. 1 Ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali na wynajem – Dla lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, w przypadku gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy partycypacji (lokale przy ul. Leopolda 17,17a i ul. Szerokiej 17,19:

Wielkość gospodarstwa
domowego
Wielkość gospodarstwa
domowego
1 – osobowe4 655,18 zł
2 – osobowe6 517,25 zł
3 – osobowe9 000,01 zł
4 – osobowe10 551,74 zł
5 – osobowe12 724,15 zł

 

Dochody dla umów –  Najem z dojściem do własności

Wielkość gospodarstwa
domowego
Wielkość gospodarstwa
domowego
1 – osobowe14 482,78 zł
2 – osobowe14 482,78 zł
3 – osobowe18 827,61 zł
4 – osobowe23 172,44 zł
5 – osobowe27 517,27 zł

Dane obowiązujące od 18.11.2021 r.

 

DOCHÓD – zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada o świadczeniach rodzinnych  Art. 3 (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) liczy się wg następującego wzoru:

Przychód – koszty uzyskania przychodu – należny podatek dochodowy od osób fizycznych – składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu – składki na ubezpieczenie zdrowotne – kwota alimentów świadczona na rzecz innych osób= dochód