OGRANICZENIE BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW I KLIENTÓW - KONIECZNOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO TELEFONICZNEGO UMÓWIENIA SPOTKANIA
Zoom in Regular Zoom out

Kaucja zabezpieczająca wpłacana przez Najemców

 

Czym jest kaucja? Dlaczego muszę ją wpłacać?
Kaucja to opłata, która stanowi zabezpieczenie należności z tytułu najmu lokalu zawarcie umowy najmu. Od jej wpłacenia uzależnione jest uruchomienie procedury najmu.


Jaka jest wysokość kaucji?
Maksymalna wysokość kaucji wynosi 12-krotność miesięcznego czynszu za dany lokal


Jak wyliczana jest kaucja?
Wartość kaucji wylicza się w sposób następujący:
obowiązująca stawka czynszu x powierzchnia lokalu x 12 = kwota kaucji
Np. 14,73 zł/m2 x 50 m2 = 736,50 zł x 12 = 8 838,00 zł


Czy kaucja jest zwracana?
W przypadku zakończenia umowy najmu kaucja zabezpieczająca jest nie tylko zwracana, ale również poddawana jest wcześniej rewaloryzacji.


W jakim terminie zwracana jest kaucja zabezpieczająca?
Zwrot zrewaloryzowanej kaucji następuje najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu po potrąceniu należności z tytułu najmu lokalu oraz ewentualnych kosztów uszkodzenia elementów wyposażenia lub wykończenia lokalu.