image_pdfimage_print

Kaucja zabezpieczająca wpłacana przez Najemców

 

Czym jest kaucja? Dlaczego muszę ją wpłacać?
Kaucja to opłata, która stanowi zabezpieczenie należności z tytułu najmu lokalu. Od jej wpłacenia uzależnione jest uruchomienie procedury najmu.


Jaka jest wysokość kaucji?
Maksymalna wysokość kaucji wynosi 12-krotność miesięcznego czynszu za dany lokal mieszkalny.


Jak wyliczana jest kaucja?
Wartość kaucji wylicza się w sposób następujący:
obowiązująca stawka czynszu x powierzchnia lokalu x 12 = kwota kaucji
Np. 17,17 zł/m2 x 50 m2 = 858,50 zł x 12 = 10 302,00 zł


Czy kaucja jest zwracana?
W przypadku zakończenia umowy najmu kaucja zabezpieczająca jest nie tylko zwracana, ale również poddawana jest wcześniej waloryzacji o aktualną wysokość stawki czynszowej.


W jakim terminie zwracana jest kaucja zabezpieczająca?
Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu i spisania protokołu zdawczo odbiorczego, po potrąceniu należności z tytułu najmu lokalu oraz ewentualnych kosztów uszkodzenia elementów wyposażenia lub wykończenia lokalu.

Skip to content