image_pdfimage_print

Opłaty za najem w lokalach mieszkalnych KTBS Sp. z o. o.

 

Jakie opłaty ponosi Najemca z tytułu najmu?
Najemca lokalu mieszkalnego zobowiązany jest do uiszczania czynszu wraz z opłatami związanymi z użytkowaniem lokalu tj. z tytułu dostaw i usług niezależnych od wynajmującego (zaopatrzenie w wodę ciepłą i zimną, odprowadzanie ścieków, zaopatrzenie w ciepło, wywóz śmieci)


Kto ustala wysokość czynszu?
Wysokość czynszu ustala Zgromadzenie Wspólników Spółki, przy czym zgodnie z ustawą nie może być on wyższy w skali roku niż 4% wartości odtworzeniowej, lub 5% wartości odtworzeniowej (dla inwestycji realizowanych przy udziale finansowania zwrotnego)


Czy stawka czynszu jest podobna we wszystkich obiektach KTBS Sp. z o. o.?
W przypadku każdego budynku stawka czynszu jest ustalana indywidualnie, stawki czynszu regulowanego 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego są obliczone w sposób uwzględniający standard budynku


Jak wyliczana jest wysokość czynszu?
Zgodnie z Uchwałą Wspólników z dnia 20.12.2012 r. maksymalna stawka czynszu wynosi 17,17 zł/m2
Przykładowa wysokość czynszu dla lokalu o metrażu 50 m2:
stawka czynszu x 50 m2 = kwota czynszu,
tj. 17,17 zł/m2 x 50 m2 = 858,50 zł

Skip to content