image_pdfimage_print

WARUNKI DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU

 

NIE POSIADAĆ TYTUŁU PRAWNEGO DO INNEGO LOKALU MIESZKALNEGO
Zgodnie z ww. ustawą mieszkanie należące do zasobów Spółki może być wynajęte wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli osoba ta oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. Osoby, które posiadają tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, mogą być najemcami w zasobach Katowickiego TBS Sp. z o. o. tylko wtedy, gdy zmiana miejsca zamieszkania jest związana ze świadczeniem pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal o którego wynajem się ubiega. Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego – przez tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego należy rozumieć każde prawo podmiotowe, zarówno o charakterze względnym (obligacyjnym)jak np. prawo najmu, użyczenia, także spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, umowa dożywocia), jak i bezwzględnym (rzeczowym) np. odrębna własność lokalu, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, służebność mieszkania), dające uprawnionemu możność korzystania z lokalu mieszkalnego.
WYKAZYWAĆ ODPOWIEDNI DOCHÓD MINIMALNY 
(art. 30 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa Dz. U. z 2021 r. poz. 2224, z 2022r. poz. 807, 1561.). Wysokość przeciętnych wynagrodzeń w województwach ogłasza w Monitorze Polskim Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Ostatnio ogłoszone wynagrodzenie w woj. śląskim wynosi 5.610,85 zł. Obowiązująca stawka czynszu x powierzchnia lokalu x 5: np. 17,17 zł/m2 x 50 m2 = 858,50 zł x 5 = 4.292,50 zł
MAKSYMALNE DOCHODY, KTÓRYCH NIE MOŻNA PRZEKROCZYĆ (NA DZIEŃ PODPISANIA UMOWY NAJMU)
Art. 30 ust. 1 pkt 2 – Dla lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK, w przypadku gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy partycypacji oraz dla lokali mieszkalnych wybudowanych bez kredytu BGK:

Wielkość gospodarstwa
domowego
Wielkość gospodarstwa
domowego
1 – osobowe 7 658,81 zł
2 – osobowe 11 305,86 zł
3 – osobowe 13 858,80 zł
4 – osobowe 16 411,74 zł
5 – osobowe 18 964,67 zł

 

Art. 30 ust. 1 pkt 2a – Dla lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, w przypadku gdy z budową lokalu nie było związane zawarcie umowy partycypacji:

Wielkość gospodarstwa
domowego
Wielkość gospodarstwa
domowego
1 – osobowe 6 733,02 zł
2 – osobowe 9 762,88 zł
3 – osobowe 11 782,79 zł
4 – osobowe 13 802,69 zł
5 – osobowe 16 159,25 zł

 

Art. 7a ust. 1 Ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali na wynajem – Dla lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, w przypadku gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy partycypacji (lokale przy ul. Leopolda 17,17a i ul. Szerokiej 17,19:

Wielkość gospodarstwa
domowego
Wielkość gospodarstwa
domowego
1 – osobowe 5 049,77 zł
2 – osobowe 7 069,67 zł
3 – osobowe 9 762,88 zł
4 – osobowe 11 446,13 zł
5 – osobowe 13 802,69 zł

 

Dochody dla umów –  Najem z dojściem do własności

Wielkość gospodarstwa
domowego
Wielkość gospodarstwa
domowego
1 – osobowe 15 710,38 zł
2 – osobowe 15 710,38 zł
3 – osobowe 20 423,49 zł
4 – osobowe 25 136,61 zł
5 – osobowe 29 849,72 zł

Dane obowiązujące od 18.11.2022 r.

 

DOCHÓD – zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada o świadczeniach rodzinnych  Art. 3 (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) liczy się wg następującego wzoru:

Przychód – koszty uzyskania przychodu – należny podatek dochodowy od osób fizycznych – składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu – składki na ubezpieczenie zdrowotne – kwota alimentów świadczona na rzecz innych osób= dochód