OGRANICZENIE BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW I KLIENTÓW - KONIECZNOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO TELEFONICZNEGO UMÓWIENIA SPOTKANIA
Zoom in Regular Zoom out
os. Paderewskiego-Muchowiec
ul. Krasińskiego 12a,b,c
2019-2021
ilość mieszkań 40
pow. użytkowa (m2) 2051,04

 

 

 

 

 


Opis inwestycji

NA DZIEŃ 12.05.2021r. Spółka nie dysponuje wolnymi lokalami w inwestycji przy ul. Krasińskiego 12. 

Aktualnie istnieje tylko możliwość złożenia wniosku tylko na listę rezerwową. Kompletne wnioski z załącznikami należy przesyłać w formie elektronicznej (skan/zdjęcie dokumentów) na adres e-mail: krasinskiego@tbs.katowice.pl

Opis inwestycji

Nowa inwestycja mieszkaniowa Katowickiego TBS Sp. z o.o. to drugie z kolei przedsięwzięcie w ramach programu Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności. Budynek został zaprojektowany przez pracownię projektową Forma s.c. T. Bilewicz, R. Kuberski z Katowic na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego autorstwa pracowni projektowej Groner & Rączka Architekci S.j. z Bielska-Białej. Generalnym wykonawcą robót jest firma Riser Sp. z o.o. z Jaworzna.

Budowa rozpoczęła się w kwietniu 2019 r.  Inwestycja składa się z budynku wielorodzinnego oraz parkingu naziemnego na 40 miejsc postojowych.

Logo ZIGAWielorodzinny budynek mieszkalny nazwany został „ZIGA” – od imienia Zygmunta Krasińskiego – jednego z trzech największych poetów polskiego romantyzmu – patrona ulicy, przy której powstaje. W budynku mieści się 40 mieszkań (od 33 do 68 mkw) jedno-, dwu- i trzypokojowych, lokal biurowy oraz 4 garaże jednostanowiskowe w parterze.

Lokalizacja i infrastruktura:

 • bardzo atrakcyjna lokalizacja – Katowice- Śródmieście
 • do centrum Katowic ok. 15 minut pieszo
 • w pobliżu kompleks rekreacyjno-sportowy Dolina 3 Stawów
 • 450 m do przystanku tramwajowego, 300 m do przystanku autobusowego
 • w pobliżu szkoła podstawowa, żłobek, przedszkole, kościół, CH Belg
 • 2 km od Drogi Krajowej nr 86
 • 1,5 km od Drogi Krajowej nr 79 i Autostrady A4

Architektura i zabudowa:

 • zabudowa wielorodzinna o 6 kondygnacjach naziemnych
 • budynek dwuklatkowy – 40 mieszkań (jedno-, dwu- i trzypokojowe)
 • każde mieszkanie posiada balkon lub taras
 • 40 miejsc postojowych zlokalizowanych przy budynku + 4 indywidualne garaże w parterze budynku
 • plac zabaw dla dzieci w pobliżu budynku
 • w parterze budynku przewidziany jest lokal biura administracji Katowickiego TBS Sp. z o.o., komórki lokatorskie oraz pomieszczenia techniczne
 • możliwość samodzielnego wykończenia mieszkania wg indywidualnych wymagań i potrzeb
 • ogrzewanie podłogowe w całym mieszkaniu
 • wentylacja mechaniczna
 • stolarka okienna trzyszybowa z nawiewnikami wyposażonymi w filtry antysmogowe
 • panele fotowoltaiczne zlokalizowane na dachu

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Jak wynająć mieszkanie?

 1. Sprawdź czy spełniasz warunki do przystąpienia do programu, tj.:
  • wykazujesz odpowiedni dochód do zawarcia umowy (min. i maks. – sprawdź w tabeli poniżej)
  • rozliczasz się z podatku dochodowego w Katowicach. W przypadku nie rozliczenia się z podatku dochodowego za ostatni rok podatkowy w urzędzie skarbowym w Katowicach – należy złożyć oświadczenie o zamiarze rozliczania się z podatku dochodowego w urzędzie skarbowym w Katowicach nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy najmu (Załącznik do wniosku –oświadczenie o rozliczaniu się z podatku dochodowego w Katowicach.).
 2. Złóż wniosek o najem lokalu wraz z załącznikami (druk wniosku i załączniki do pobrania poniżej).
 3. Wpłać zadatek na poczet umowy partycypacji.
 4. Podpisz umowę partycypacji w kosztach budowy.
 5. Wpłać partycypację zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie.
 6. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku zostaniesz zaproszony do zawarcia umowy najmu.
 7. Przygotuj niezbędne dokumenty do zawarcia umowy najmu wskazane w zaproszeniu do zawarcia umowy.
 8. Wpłać kaucję zabezpieczającą najem.
 9. Podpisz umowę najmu i odbierz klucze do mieszkania.

Na czym polega formuła najem z dojściem do własności?

Inwestycja Katowickiego TBS Sp. z o.o. pn. „III etap zespołu mieszkaniowo-usługowego przy ul. Krasińskiego w Katowicach” realizowana jest w ramach programu Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności. Formuła ta umożliwia systematyczną spłatę części kosztu przedsięwzięcia inwestycyjnego przypadającego na dany lokal w ramach czynszu, a następnie możliwość złożenia nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia zawarcia umowy najmu wniosku o wykup mieszkania z zaliczeniem wpłaconej partycypacji na poczet ceny sprzedaży.

Co to jest partycypacja i ile wynosi?

Partycypacja to udział finansowy uczestnika programu w kosztach przedsięwzięcia inwestycyjnego w części przypadającej na dany lokal mieszkalny (nie większy niż 45% kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego, bez wartości nieruchomości gruntowej). Szacowany koszt partycypacji na dzień podpisania umowy partycypacji wynosi ok. 2.062 zł/m2

Co to jest koszt przedsięwzięcia inwestycyjnego i ile wynosi?

Koszt przedsięwzięcia inwestycyjnego to ogół kosztów poniesionych w ramach inwestycji bez wartości udziału w nieruchomości gruntowej przypadających na dany lokal mieszkalny.
Dla inwestycji przy ul. Krasińskiego wynosi on ok. 5.150 zł/m2.

Ile wynosi kaucja zabezpieczająca najem?

Kaucja wynosi 6-krotność czynszu podstawowego.

Ile wynosi stawka czynszu?

Czynsz podstawowy wynosi ok. 53 zł/m2. Uczestnik programu jest uprawniony do obniżenia czynszu o 50% po spełnieniu poniższych warunków:

 • rozliczanie się z podatku dochodowego w Katowicach. W przypadku nie rozliczenia się z podatku dochodowego za ostatni rok podatkowy  w urzędzie skarbowym w Katowicach – należy złożyć kopię właściwego zgłoszenia aktualizacyjnego potwierdzającego zamiar rozliczania się z podatku dochodowego w urzędzie skarbowym w Katowicach nie później niż  w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy najmu;
 • nie przekraczanie dochodów określonych w Regulaminie programu § 7 ust. 1 lit. c)

Powyższe warunki są niezbędne do zawarcia umowy najmu, co oznacza, że prawo do czynszu obniżonego w wysokości ok. 26,50 zł/m2 może mieć każdy uczestnik programu.

Czynsz przeznaczony jest na: pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków, kosztów ogólnych Zarządu, spłatę kredytu (kapitału wraz z odsetkami – ok. 62 % czynszu) zaciągniętego przez Spółkę na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego .

Umowa najmu – na jaki okres jest zawierana?

Umowa najmu zawierana jest na czas określony nie dłuższy niż 25 lat. Rodzaj umowy to umowa najmu instytucjonalnego w rozumieniu art. 19f ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.

Czy mogę rozwiązać umowę najmu?

 • Umowa najmu instytucjonalnego może być rozwiązana z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 • W przypadku rezygnacji z najmu zwracane są: kaucja, partycypacja oraz równowartość rat kapitałowych spłaconych przez Spółkę w okresie trwania najmu
 • W przypadku rezygnacji z najmu istnieje możliwość scedowania praw i obowiązków umownych wynikających z umowy partycypacji na wskazaną przez uczestnika programu osobę, która spełnia warunki określone w Regulaminie programu.

Wykup i cena sprzedaży mieszkania

 • Wniosek o wykup mieszkania można złożyć nie wcześniej niż po upływie 5 lat od zawarcia umowy najmu i nie później niż 12 miesięcy przed upływem okresu, na który została zawarta
 • Po wyodrębnieniu pierwszego lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży powstanie z mocy prawa wspólnota mieszkaniowa
 • Czynsz płatny jest do dnia wykupu mieszkania – po wyodrębnieniu lokalu mieszkalnego na własność, wspólnota mieszkaniowa decyduje o wysokości zaliczek: tj. opłata eksploatacyjna, fundusz remontowy, opłata za zarządzanie i administrowanie
 • W cenie sprzedaży mieszkania komórka lokatorska i miejsce postojowe – w okresie trwania najmu lokalu czynsz za wynajem miejsca postojowego płatny dodatkowo na podstawie zawartej umowy (64 zł brutto za miesiąc za 1 miejsce postojowe)
 • Na poczet ceny sprzedaży mieszkania przy jego wykupie zaliczona zostanie wpłacona kwota partycypacji oraz równowartość rat kapitałowych spłaconych przez Spółkę w okresie trwania najmu– im później następuje wykup tym mniejsza kwota do zapłaty tytułem ceny sprzedaży mieszkania

Jaki jest szacowany koszt nabycia mieszkania?

Szacowany koszt nabycia mieszkania na dzień 03.04.2020 r. łącznie z udziałem w gruncie (cena gruntu niezabudowanego wg operatu szacunkowego z dnia 16.01.2019 r.), miejscem postojowym, komórką lokatorską i marżą KTBS Sp. z o.o. oscyluje w kwocie ok. 6.300 zł/m2 brutto (przedstawiona kwota jest szacunkowa i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych).

Druki do pobrania

Regulamin inwestycji do-pobrania


Wzór umowy partycypacji do-pobrania


Wzór umowy najmu instytucjonalnego do-pobrania


Wniosek o najem lokalu mieszkalnego do-pobrania


Załącznik do wniosku –
oświadczenie o wysokości dochodów
za 3 ostatnie miesiące do-pobrania


Załącznik do wniosku –
oświadczenie o wysokości dochodów
za 2020 rok do-pobrania


Załącznik do wniosku –
oświadczenie o rozliczaniu się z podatku
dochodowego w Katowicach. do-pobrania


 

Wysokość dochodów do zawarcia umowy do-pobrania


Specyfikacja wykończenia mieszkań do-pobrania


Archiwum do-pobrania