Osiedle mieszkaniowe "Bulwary Rawy" - etap III - zadanie nr 1 i nr 2
ul. Marcinkowskiego 2A, 2B, 2C, 4A, 4B, 4C, 6A, 6B, 6C
2005 - 2007
ilość mieszkań 198
pow. użytkowa (m2) 286,78

 


Opis inwestycji

Układ zabudowy osiedla nawiązuje do kierunków sąsiadującej zabudowy i przebiegu ulic 1 Maja, Marcinkowskiego, Szerokiej. Wysokość zabudowy 5 – 7 kondygnacji, przyjęto jako pośrednią między 11 – kondygnacyjnymi budynkami przy ulicy Łącznej, a zabudową ulic Szerokiej i Saint Etienne, głównie 4 – kondygnacyjnej. Dużą skalę zabudowy niweluje pionowy i poziomy podział kompozycyjny budynku . Podział pionowy eksponuje skrajne – wyższe i szersze – fragmenty bryły budynku. Podział poziomy wyróżnia cokoły, podkreślając odmienność funkcji zlokalizowanych w przyziemiu i piwnicach, oraz piętra o odmiennej niż na pozostałych kondygnacjach strukturze mieszkań. Wejścia do budynków podkreślono głębokimi podcieniami. Budynki zaprojektowano i wykonano jako zwarte bryły, głębokie trakty, zminimalizowaną powierzchnię ruchu, piony instalacyjne zgrupowane wokół trzonów komunikacyjnych. Dyscyplina projektowa w tym zakresie pozwoliła na pewną swobodę w ukształtowaniu elewacji, bez uszczerbku dla ekonomicznej efektywności inwestycji. III etap osiedla „Bulwary Rawy” w Katowicach składa się z 3 budynków mieszkalnych po 68 mieszkań każdy z budynków. Łączna chłonność osiedla to 198 mieszkań o powierzchni użytkowej 9 852,01m2, 3 lokale usługowe o powierzchni 286,78 m2 i 41 indywidualnych boksów garażowych dla samochodów osobowych wbudowanych w partery budynków. Budynki są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wejścia z poziomu terenu, brak barier architektonicznych. W każdym z budynków przystosowano po 1 mieszkaniu dla potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Zakres inwestycji obejmował także realizację 12 dźwigów osobowych, komunikacji, pomieszczeń technicznych (przyłącza wody, wymiennikownie ciepła, centrale wentylacyjne) i gospodarczych (wózkownie, komórki lokatorskie), a także budowę przyłączy wodno – kanalizacyjnych, cieplnych i elektrycznych oraz zagospodarowania terenu: drogi, chodniki, miejsca postojowe dla samochodów w poziomie terenu, zieleń, elementy małej architektury, plac zabaw, ogrodzenie terenu.

Obiekt został wyposażony w następujące instalacje:

  • wody zimnej w pełni opomiarowane wszystkie punkty poboru wody (wodomierze),
  • kanalizacji,
  • grzewczą (centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej) – zdalaczynne za pośrednictwem indywidualnych wymienników ciepła tzw. logoterm, w pełni opomiarowane wszystkie punkty poboru ciepła dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody (liczniki ciepła),
  • wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z rekuperacją (odzyskiem) ciepła bytowego
  • elektryczną
  • teletechniczne (wideodomofon, telewizja kablowa, sieć internetowa, system zdalnego odczytu mediów).

Pracownia Projektowa: Biuro Projektów Architektonicznych Sp. z o.o., ul. Noskowskiego 6 , 40-697 Katowice
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane Dombud S.A. ul. Drzymały 15, 40-059 Katowice Nadzór inwestorski: Przedsiębiorstwo Budowlano –Usługowe IG – BUD s. c. ul. Zawiszy Czarnego 9 40-872 Katowice
Nadzór inwestorski: PPUH Inwestrpojekt Sp. z o.o., ul. Brzozowa 13, 40-170 Katowice

Skip to content