Osiedle mieszkaniowe "Bulwary Rawy" - etap IV zadanie nr 1 - adaptacja , nadbudowa i rozbudowa
1 Maja 95 – 97
2006 - 2007
ilość mieszkań 29
pow. użytkowa (m2) 1 442,89

Opis inwestycji

Obszar terenu przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego pod nazwą IV etap osiedla mieszkaniowego „Bulwary Rawy” w Katowicach – zadanie nr 1 – adaptacja i nadbudowa budynku przy ul. 1 Maja 95 położony jest we wschodniej części Katowic – dzielnicy Zawodzie , bezpośrednio sąsiadującej z centrum Miasta. Teren inwestycji to obszar zabudowany budynkiem biurowym przeznaczonym do adaptacji na budynek mieszkalny. Zaprojektowano i wykonano przebudowę i rozbudowę istniejącego obiektu biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami handlowymi składający się z dwóch sekcji posiadających własne klatki schodowe:

  • sekcji A (1 Maja 95) – istniejącej o układzie klatkowo-korytarzowym posiadającej 1 kondygnację podziemną i 5 kondygnacji nadziemnych,
  • sekcji B (1 Maja 97) – dobudowywanej o układzie klatkowym posiadającej 1 i częściowo 2 kondygnacje podziemne (trakt od północy) i 5 kondygnacji nadziemnych.

W sekcji A przewidziano przebudowę istniejących piwnic na 2 wydzielone lokale handlowe dostępne z zewnątrz oraz umieszczenie pomieszczeń technicznych, gospodarczych i komórek lokatorskich w części połączonej z kondygnacjami nadziemnymi za pomocą istniejącej klatki schodowej. Na trzech istniejących kondygnacjach nadziemnych zlokalizowano lokale mieszkalne (mieszkania 1, 2 i 3 pokojowe). W poziomie parteru wydzielono wiatrołap oraz wózkownię dla mieszkańców. W celu maksymalnego wykorzystania powierzchni obiektu a także w celu nawiązania do architektury budynków sąsiednich wykonano również nadbudowę o 2 kondygnacje zlokalizowane w dachu (mieszczące 2 i 3-pokojowe mieszkania dwupoziomowe dostępne z poziomu 3 piętra). Rozbudowa obiektu (sekcja B) zlokalizowana jest od strony wschodniej. Przewidziano 2 poziomy piwnic: w poziomie niższym zlokalizowano komorę ciepła oraz pomieszczenia techniczne. Drugi wyższy poziom piwnic zaprojektowano tylko od strony północnej -od strony południowej przewidziano przyziemie-parter mieszczący wydzielony lokal handlowy oraz wejście do sklepu w sekcji A. Na wyższym poziomie piwnic zlokalizowano zaplecze lokalu handlowego (połączone dodatkowymi schodami wewnętrznymi) oraz dostępne z głównej klatki schodowej komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczno gospodarcze. W parterze (w części dostępnej z klatki schodowej) zlokalizowano mieszkanie 2 pokojowe dla osób niepełnosprawnych, wózkownię komórkę lokatorską dla mieszkania, oraz platformę dla osób niepełnosprawnych w wydzielonym szybie. Na piętrach 1 i 2 umieszczono mieszkania 1-, 2- i 3-pokojowe. Na 3 i 4 piętrze zlokalizowano dwa 3-pokojowe mieszkania dwupoziomowe dostępne z poziomu 3 piętra. Zrealizowany budynek wkomponowano w istniejącą zabudowę jako kontynuację pierzei ulicznej ul.1 Maja.

Obiekt przystosowany jest częściowo dla potrzeb osób niepełnosprawnych:

  • zaprojektowano dwa stanowiska parkingowe dla niepełnosprawnych na terenie;
  • wejścia do części mieszkalnej (na 1 kondygnację nadziemną) budynku zaopatrzone są w pochylnie i podnośniki (platformy) dla niepełnosprawnych.

W parterze zaprojektowano dwa mieszkania (po 1 w sekcji A i B) przystosowane dla potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim (zwiększony metraż kuchni i łazienki, poszerzone drzwi). Budynek zlokalizowany jest w sposób zachowujący normatywne odległości od granic działek i sąsiednich budynków, a także w sposób umożliwiający właściwe nasłonecznienie oraz obsługę komunikacyjną całości założenia. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia to 29 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 1 442,89 m2, 3 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 244,39 m2. W ramach zagospodarowania terenu wykonano parking wielostanowiskowy w poziomie terenu, plac gospodarczy z trzepakiem i osłoną śmietnikową jak również zieleń niska i wysoka, oraz plac zabaw dla dzieci. Teren osiedla został ogrodzony.

Obiekt został wyposażony w następujące instalacje:

  • wody zimnej i ciepłej (ciepła woda użytkowa) w pełni opomiarowane wszystkie punkty poboru wody (wodomierze),
  • kanalizacji,
  • centralnego ogrzewania (zdalaczynne) w pełni opomiarowane wszystkie punkty poboru ciepła (liczniki ciepła)
  • wentylacji grawitacyjnej + nawietrzniki higrosterowane
  • teletechniczne (domofon, telewizja kablowa, sieć internetowa, system zdalnego odczytu mediów, monitoring).

Pracownia Projektowa: Gronner & Rączka Sp. j., Plac Wojska Polskiego 9, 43-300 Bielsko Biała
Wykonawca: Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., Plac Piastów 10, 44 – 101 Gliwice
Nadzór inwestorski: PPUH Inwestrpojekt Sp. z o.o., ul. Brzozowa 13, 40-170 Katowice