Osiedle mieszkaniowe "Bulwary Rawy" - etap IV zadanie nr 2
Bohaterów Monte Cassino 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2i
2009 - 2011
ilość mieszkań 177
pow. użytkowa (m2) 8 876,74

Opis inwestycji

Obszar terenu przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego pod nazwą IV etap osiedla mieszkaniowego „Bulwary Rawy” w Katowicach – zadanie nr 2 położony jest we wschodniej części Katowic – dzielnicy Zawodzie , bezpośrednio sąsiadującej z centrum Miasta. Podstawowym elementem przedsięwzięcia jest budynek mieszkalny wielorodzinny o kształcie zamkniętego wieloboku z otwarciem na południe celem uzyskania kwartału zabudowy z wewnętrznym, zielonym, dziedzińcem i placem zabaw służącym mieszkańcom osiedla. Urbanistyka zespołu stwarza zamknięte wnętrze kwartału miejskiego uzupełniając istniejącą zabudowę mieszkaniową. Proporcje obiektu zapewniają prawidłowe relacje przestrzenne i optymalne doświetlenie projektowanych mieszkań. Budynek posiada zróżnicowaną wysokość tak by nawiązać do zabudowy istniejącej oraz zapewnić należyte doświetlenie okolicznych budynków. Zasadnicza część obiektu okalająca dziedziniec posiada wysokość 7 kondygnacji przy czym zabudowa opada w kierunku wschodnim zgodnie ze spadkiem terenu. Od strony ul. Bohaterów Monte Cassino budynek posiada 4, 5 i 6 kondygnacji opadająco w stronę istniejącego budynku przy ul. 1 Maja 93. W celu zapewnienia optymalnych warunków dla istniejącego budynku Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ostatnia kondygnacja pierzei północnej projektowanej zabudowy została wycofana w stosunku do lica budynku powodując optyczne zmniejszenie gabarytów obiektu. Budynek przekryto dachem płaskim. Południową ekspozycję wnętrza podkreśla tarasowe kształtowanie zielonego dziedzińca z ogródkami dla mieszkań w parterze, placem zabaw dla dzieci starszych sąsiadującym z istniejącym placem zabaw, małą architekturą i miejscami rekreacji dla osób starszych. Dziedziniec przecina ciąg pieszy komunikujący zespół na osi wschód-zachód i funkcjonalnie dzielący przestrzeń na prywatną i publiczną. Pod płytą dziedzińca uformowaną tarasowo zlokalizowano garaż podziemny, na jej powierzchni urządzono tereny zielone i rekreacyjne dla mieszkańców. Łączna chłonność obiektu to 177 mieszkań o powierzchni wynoszącej 8 876,74 m2. W kondygnacji piwnic pod sekcjami dwuklatkowymi oraz dziedzińcem zlokalizowano garaż podziemny oraz pomieszczenia techniczne: wymiennikownie, hydrofornia, pomieszczenia przyłączy mediów i gospodarcze: komórki lokatorskie, wózkownie. Ponadto w poziomie przyziemia usytuowano pomieszczenia dla ekip technicznych dbających o utrzymanie właściwego stanu technicznego budynku. Wykonano komory śmietnikowe wbudowane w parterze budynku na osi przejścia wewnątrz zespołu dostępne od strony wschodniej i zachodniej. Dodatkowy garaż zamknięty zlokalizowano także na pierwszej kondygnacji nadziemnej wzdłuż północnej ściany budynku pod tarasem na dziedzińcu. Łącznie na dwóch poziomach parkingów podziemnych zlokalizowano 172 miejsca postojowe. Wjazdy do garaży przewidziano pochylniami z drogi wewnętrznej od strony wschodniej, ekonomicznie wykorzystując konfigurację terenu. W parterze budynku od strony ul. Bohaterów Monte Cassino zlokalizowano 3 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 544,76 m2. W jednym z lokali użytkowych funkcjonuje oddział terenowy Katowickiego TBS Sp. z o.o. Obsługę komunikacyjną zapewnia droga będąca połączeniem ul. Marcinkowskiego z ul. Bohaterów Monte Casino. W pasie drogowym wykonano parkingi dostępne dla mieszkańców zespołu, mieszkańców sąsiednich nieruchomości oraz gości. Przy budynku na dziedzińcu zlokalizowano duży plac zabaw dla dzieci. Budynek i cały teren osiedla są w całości dostępne dla osób niepełnosprawnych. W budynku przystosowano także 6 mieszkań dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt został wyposażony w następujące instalacje:

  • wody zimnej w pełni opomiarowane wszystkie punkty poboru wody (wodomierze),
  • kanalizacji,
  • grzewczą (centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej) – zdalaczynne za pośrednictwem indywidualnych wymienników ciepła tzw. logoterm, w pełni opomiarowane wszystkie punkty poboru ciepła dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody (liczniki ciepła),
  • wentylacji mechanicznej wyciągowej + nawietrzniki higrosterowane
  • teletechniczne (domofon, telewizja kablowa i satelitarna, sieć internetowa, system zdalnego odczytu mediów, monitoring).

Pracownia Projektowa: Gronner & Rączka Sp. j., Plac Wojska Polskiego 9, 43-300 Bielsko Biała
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane Dombud S.A. ul. Drzymały 15, 40-059 Katowice
Nadzór inwestorski: PPUH Inwestrpojekt Sp. z o.o., ul. Brzozowa 13, 40-170 Katowice

Skip to content