Osiedle mieszkaniowe przy ul. Dębowej - Sportowej w Katowicach
Dębowa 24, 24A, 24B, 26, 26A, 26B, Sportowa 27, 27A, 27B, 27C, 27D
2008 - 2009
ilość mieszkań 85
pow. użytkowa (m2) 3 965,60

Opis inwestycji

Osiedle mieszkaniowe przy ul. Dębowej – Sportowej w Katowicach składa się z 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych o wysokości 4 kondygnacji naziemnych (budynki niepodpiwniczone) o łącznej chłonności 85 mieszkań i powierzchni użytkowej mieszkań 3 965,60 m2, boksów garażowych wbudowanych na 12 miejsc postojowych i 3 lokali użytkowych o powierzchni 228,82 m2. W ramach zagospodarowania terenu wykonano drogi, chodniki, miejsca postojowe w poziomie terenu, plac zabaw, zieleń wysoka i niska, elementy małej architektury. Budynki posiadają zwartą bryłę, głębokie trakty, zminimalizowaną powierzchnię ruchu, piony instalacyjne zgrupowane przy trzonach komunikacyjnych. Dyscyplina projektowa w tym zakresie pozwoliła na pewną swobodę w ukształtowaniu elewacji, bez uszczerbku dla ekonomicznej efektywności inwestycji. Współczesny charakter zabudowy jest podkreślony poprzez swobodny układ okien oraz kolorowego tynku z elementami plastycznymi . Główne wejścia do budynków podkreślono zadaszeniami. Budynki nawiązują skalą do sąsiadującej zabudowy przy ulicach Dębowej i Sportowej oraz honorują bryłę zabytkowego budynku na narożniku tych ulic, poprzez dostosowanie się do jego linii zabudowy i wysokości okapu. Lokale usługowe i boksy garażowe zlokalizowane zostały w parterze budynku przy ul. Dębowej, z czego lokale użytkowe są dostępne od strony ulicy, natomiast boksy garażowe od strony wewnętrznego parkingu wielostanowiskowego w poziomie terenu.

Obiekt został wyposażony w następujące instalacje:

  • wody zimnej i ciepłej (ciepła przygotowywana za pośrednictwem dwufunkcyjnych kotłów gazowych) w pełni opomiarowane wszystkie punkty poboru wody (wodomierze),
  • kanalizacji,
  • gazową dla potrzeb ogrzewania, przygotowywania ciepłej wody i zasilającej kuchenki gazowe
  • wentylacji grawitacyjnej + nawietrzniki higrosterowane
  • teletechniczne (domofon, telewizja kablowa, monitoring).

Pracownia Projektowa: Biuro Projektów Architektonicznych Sp. z o.o., ul. Noskowskiego 6 , 40-697 Katowice
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane Dombud S.A. ul. Drzymały 15, 40-059 Katowice
Nadzór inwestorski: PPUH Inwestrpojekt Sp. z o.o., ul. Brzozowa 13, 40-170 Katowice

Skip to content