Osiedle mieszkaniowe przy ul. Sławka w Katowicach - zadanie nr 1, nr 2, nr 3A i 3B
Sławka 30, 30A, 30B, 34, 34A, 34B, 40, 40A, 40B, 38, 38A, 38B, 38C, 38D, 28, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F
2006 - 2011
ilość mieszkań 446
pow. użytkowa (m2) 23 065,70

Opis inwestycji

Obszar terenu przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego pod nazwą I etap osiedla mieszkaniowego przy ul. Sławka w Katowicach położony jest w zachodniej części Katowic – dzielnicy Załęże, bezpośrednio sąsiadującej z centrum Miasta. Osiedle składa się z 5 wielorodzinnych budynków mieszkalnych o wysokości od 4 do 7 kondygnacji naziemnych. Budynki są 2 lub 3 klatkowe i posiadają odpowiednio 104, 88, 72, 91 i 91 mieszkań. Łączna chłonność osiedla to 446 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej mieszkań wynoszącej 23 065,70 m2. Każdy z budynków 3 klatkowych posiada w przyziemiu 2 wielostanowiskowe garaże dla samochodów osobowych. Łączna ilość miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych wynosi 223 miejsca postojowe. Pozostałe miejsca postojowe zostały zlokalizowane w poziomie terenu. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano także 7 lokali użytkowych o powierzchni 424,43 m2. W jednym z lokali użytkowych funkcjonuje oddział terenowy Katowickiego TBS Sp. z o.o. O wyrazie architektonicznym budynków decydują głównie zestawienia pionowych pełnych ryzalitów z poziomymi płytami i przeszklonymi osłonami balkonów i loggi. Budynki posiadają układ grzebieniowy z dwoma lub trzema ryzalitami od strony południowej, odpowiadający podziałowi budynków na dwa lub trzy oddylatowane segmenty (klatki schodowe). W każdej klatce budynku zabudowano po jednym dźwigu osobowym. Klatki schodowe i windy obsługują także kondygnację przyziemia, mieszczącą pomieszczenia gospodarcze ( komórki lokatorskie ) i pomieszczenia techniczne (przyłącza wody, wymiennikownie ciepła). Każde mieszkanie posiada balkon lub loggię i indywidualną komórkę lokatorską zlokalizowaną w obrębie mieszkania albo w kondygnacji przyziemia. W każdym z segmentów na parterze, przy wejściach, zaprojektowano pomieszczenie na wózki i rowery, a w przyziemiu dodatkowo pomieszczenie gospodarza budynku. Budynki i cały teren osiedla są w całości dostępne dla osób niepełnosprawnych. W każdym z budynków przystosowano także po 2 mieszkania dla osób niepełnosprawnych. Wnętrze osiedla zostało zaprojektowane i wykonane w sposób eliminujący ruch kołowy w tym obszarze, za wyjątkiem służb komunalnych, Straży Pożarnej czy też Pogotowia Ratunkowego. Obszar ten jest wykorzystywany przede wszystkim na potrzeby rekreacji, zabaw oraz sportu, a obejmuje między innymi 2 place zabaw i wielofunkcyjne boisko sportowe. Teren osiedla został ogrodzony.

Obiekty zostały wyposażone w następujące instalacje:

  • wody zimnej w pełni opomiarowane wszystkie punkty poboru wody (wodomierze),
  • kanalizacji,
  • grzewczą (centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej) – zdalaczynne za pośrednictwem indywidualnych wymienników ciepła tzw. logoterm, w pełni opomiarowane wszystkie punkty poboru ciepła dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody (liczniki ciepła),
  • wentylacji mechanicznej wyciągowej + nawietrzniki higrosterowane
  • teletechniczne (domofon, telewizja kablowa i satelitarna, sieć internetowa, system zdalnego odczytu mediów, monitoring).

Pracownia Projektowa: Gabriel Korbutt PLAAN, ul. Pawła 6/5, 40-008 Katowice
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych ŚLĄSK Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 41, 40 – 282 Katowice
Nadzór inwestorski: Przedsiębiorstwo Budowlano –Usługowe IG – BUD s. c. ul. Zawiszy Czarnego 9 40-872 Katowice
Inwestycja otrzymała nagrodę główną I stopnia w konkursie „Budowa roku 2011” w kategorii budynki mieszkalne

Skip to content