Bulwary Rawy V "Nowa Szeroka"
ul. Szeroka 17, 19
2019-2020
ilość mieszkań 43
pow. użytkowa (m2) 2081,09

Projekt: Budynek został zaprojektowany przez Architektoniczne Biuro Projektów „AB-PROJEKT” Sp. z o.o. z Tychów, na podstawie koncepcji autorstwa Jana Pallado z Biura Projektów Architektonicznych Sp. z o.o. z Katowic.
Generalny Wykonawca: P.B.”Dombud” S.A.


Opis inwestycji


NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA JEDEN LOKAL 3- POKOJOWY PRZY UL. SZEROKIEJ 17/1

Miasto Katowice oraz Inwestor Katowickie TBS Sp. z o. o.  zawiadamiają, że w okresie od 04.05.2021 r. do 18.05.2021 r. prowadzony będzie nabór uzupełniający wniosków na wynajem mieszkania w ramach inwestycji przy ul. Szerokiej 17, 19 w Katowicach. Naborem tym objęty jest 1 wolny lokal mieszkalny, usytuowany na parterze, składający się z 3 pokoi, o powierzchni użytkowej 64,79 m2, który nie znalazł najemców w wyniku naborów przeprowadzonych w dniach od 30.07.2020 r. do 13.08.2020 r oraz w dniach od 25.11.2020 r. do 11.12.2020 r.

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego będzie można wypełnić i złożyć do Urzędu Miasta Katowice wyłącznie drogą elektroniczną poprzez System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP (www.sekap.pl).

W celu przesłania wniosku drogą elektroniczną należy posiadać skrzynkę kontaktową na platformie SEKAP oraz podpis elektroniczny (kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany).

Po złożeniu wniosku Wnioskodawca otrzyma na swoją skrzynkę kontaktową na platformie SEKAP Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) potwierdzające przyjęcie wniosku przez urząd.

Karta usługi udostępniona zostanie w dniu 30.04.2021 r. na platformie SEKAP w Katalogu usług → Nieruchomości, lokale mieszkalne i użytkowe → Gospodarka lokalami mieszkalnymi → Nabór wniosków na mieszkania przy ul. Szerokiej 17, 19 w Katowicach, składanie wniosków za jej pośrednictwem możliwe będzie od dnia 04.05.2021 r. do dnia 18.05.2021 r.

MOŻLIWOŚĆ OGLĘDZIN LOKALU TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU TERMINU Z ADMINISTRACJĄ TERENOWĄ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 2 POD NUMEREM TELEFONU: 694-873-553 (P. BOŻENA MAK); 513-037-005 (P. MARCIN SZYMANEK) 

Karta usługi na platformie SEKAP: >>TUTAJ ZŁOŻYSZ WNIOSEK<<
Składanie wniosków za pośrednictwem platformy możliwe będzie od 04.05.2021 r. do 18.05.2021 r.

Ważne informacje:

 1. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne dopuszcza się możliwość złożenia kserokopii PIT lub Urzędowego Poświadczenia Odbioru – UPO. W przypadku doręczenia kserokopii PIT lub Urzędowego Poświadczenie Odbioru – UPO Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego w Katowicach o rozliczeniu się przez wnioskodawcę za ostatni rok podatkowy przed dniem złożenia wniosku z podatku dochodowego w Katowicach będzie wymagane przez Inwestora – Katowickie TBS Sp. z o.o. na dzień zawarcia umowy najmu.
 2. Planowany termin ogłoszenia Listy Najemców jest przewidziany do dnia 09.06.2021 r.
 3. Druki do pobrania oraz szczegóły inwestycji dostępne są na dole strony oraz na platformie SEKAP   >>tutaj<

LOKAL MIESZKALNY NA KTÓRY JEST PROWADZONY NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY: 

Lp.AdresMetrażIlość pokoiKaucja i partycypacja do wpłaty przed zamieszkaniemRzut lokalu Karta lokaluWysokość czynszu (bez mediów) Orientacyjne miesięczne opłaty dla 3-osobowego gospodarstwa domowego (czynsz+zaliczki na media, bez prądu) Wysokość wymaganego minimalnego dochodu*Wysokość  maksymalnego dochodu*
1Szeroka 17/164,79 m2381.395,34 złPDF JPG1.105,97 zł1.523 zł5.529,83 złgosp. 1-os.     4 725,88 zł

gosp. 2-os.    7 088,52 zł

gosp. 3-os.   9 747,12 zł

gosp. 4-os. 11 814,70 zł

gosp. 5-os. 14 177,64 zł

gosp. 6-os. 16 540,57 zł

*Legenda: 

• minimalny i maksymalny dochód obliczany jest według wzoru: przychód – koszty uzyskania przychodu – składki na ubezpieczenia społeczne

• minimalny dochód badany jest na podstawie zaświadczenia o dochodach z 3-ostatnich miesięcy

• maksymalny dochód badany jest na podstawie deklaracji o dochodach za rok ubiegły

ZDJĘCIA LOKALU: 

Szeroka 17/1

◊◊◊

Ważne informacje:

 • Umowa najmu zawierana jest na czas oznaczony  (zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2006 r.)
  o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, Art. 7b. ust. 1) – wzór umowy dostępny poniżej.
 • Pierwszy czynsz będzie naliczony od daty spisania protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu
 • Stawka czynszowa 17,07 zł/m2 
 • W budynku istnieje garaż wielostanowiskowy, w którym znajduje się 42 miejsca postojowe: 33 miejsca na poziomie -1 oraz 9 miejsc na poziomie 0. Dodatkowo przed budynkiem będzie znajdować się 1 miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych – do użytkowania nieodpłatne na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności. Wynajem będzie się odbywał na podstawie umów najmu zawieranych na konkretne miejsce postojowe. Czynsz dla najemców za wynajem miejsca postojowego na poziomie – 1 wynosi 180 zł brutto/m-c, natomiast na poziomie 0 wynosi 230 zł/brutto.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2018 r. poz. 1540), Najemcy lokali mieszkalnych przy ul. Szerokiej 17,19 w Katowicach  mogą złożyć wniosek o dopłatę do czynszu najmu. Wniosek o dopłatę należy złożyć  w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, stanowiska 20-21 na I piętrze. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice pod adresem: https://www.katowice.eu/dla-mieszkańca/zamieszkaj-w-katowicach/dopłaty-do-czynszów
  Zapraszamy do zapoznania się z warunkami ubiegania się o dopłaty.

Informacje dotyczące inwestycji: 

Bulwary Rawy V tzw. „Nowa Szeroka” to kolejne przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane realizowane przez Katowickie TBS Sp. z o.o. w dzielnicy Katowic – Zawodzie. Nazwa inwestycji nawiązuje do katowickiej rzeki Rawa, a określenie Bulwary Rawy zapoczątkowało wielką rewitalizację tego terenu wraz z korytem rzeki.

Inwestycja realizowana jest przy ul. Szerokiej 17,19 i składa się z dwuklatkowego budynku mieszkalnego o 6 kondygnacjach (1 kondygnacja podziemna z garażem wielostanowiskowym oraz 5 kondygnacji naziemnych) wraz z zagospodarowaniem terenu.

Jedna klatka schodowa obsługuje 23, druga 20 mieszkań – łącznie w budynku znajdują się 43 mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe. Mieszkania na parterach posiadają tarasy naziemne, na wyższych kondygnacjach każde mieszkanie posiada balkon. Do każdego mieszkania przynależy komórka lokatorska (jeśli mieszkanie nie ma zaprojektowanej garderoby wewnątrz). Wszystkie mieszkania zrealizowane są w standardzie „pod klucz” tj. wyposażone w urządzenia sanitarne (miska ustępowa na stelażu, wanna lub natrysk, umywalka) i kuchenne (zlewozmywak, kuchenka elektryczna), a także w opomiarowane instalacje: elektryczne, ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania.  W budynku przewidziano ponadto instalacje: telewizyjną, teletechniczną i domofonową a także wentylację wywiewną hybrydową dla części mieszkalnej oraz mechaniczną wywiewną dla pomieszczeń technicznych, gospodarczych i komórek lokatorskich.

Budynek przy ul. Szerokiej posiada w poziomie parteru dostępne dla wszystkich mieszkańców budynku pomieszczenie gromadzenia odpadów stałych, pomieszczenie rowerowni oraz wózkowni.

W parterze budynku w każdym segmencie zaprojektowano układ komunikacji w taki sposób, aby zapewnić dostępność budynku osobom niepełnosprawnym. Każda klatka schodowa wyposażona jest w dźwig osobowy z kabiną o rozmiarach pozwalających na swobodny transport osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku a także przewóz mebli.

 • Inwestycja przy ul. Szerokiej 17,19 realizowana jest przy udziale rządowego programu wspierania budownictwa społecznego tzw. finansowanie zwrotne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat z BGK– dzięki czemu partycypacja wpłacana przez przyszłych najemców jest niższa (tj. 1050 zł/m2),
 • Dodatkowo najemcy lokali mieszkalnych będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszu (na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania – Dz.U.2018, poz. 1540 ze zm.) – Wniosek o dopłatę należy złożyć  w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, stanowiska 20-21 na I piętrze. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice pod adresem: https://www.katowice.eu/dla-mieszkańca/zamieszkaj-w-katowicach/dopłaty-do-czynszów  Zapraszamy do zapoznania się z warunkami ubiegania się o dopłaty.

 ◊◊◊

Masz pytania? Zadzwoń: (32) 253-67-13 

– po zgłoszeniu się automatycznej sekretarki proszę wybrać z klawiatury liczbę 3 („chcesz zostać najemcą TBS”)

◊◊◊

Druki do pobrania

Uchwała Rady Miasta Katowice nr XIV/320/19
z dnia 21 listopada 2019 r.


Uchwała Rady Miasta Katowice nr XXI/510/20
z dnia 8 lipca 2020 r.


Załącznik nr 2 – Zaświadczenie o wysokości dochodu za 3-ostatnie miesiące do-pobrania


Informacja o dopłatach do czynszu do-pobrania


Granice dochodów do-pobrania


Zasady zwrotu partycypacji i kaucji do-pobrania


Wzór umowy najmu do-pobrania


Wzór umowy partycypacji  do-pobrania


Archiwum do-pobrania