OGRANICZENIE BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW I KLIENTÓW - KONIECZNOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO TELEFONICZNEGO UMÓWIENIA SPOTKANIA
Zoom in Regular Zoom out
Bulwary Rawy V "Nowa Szeroka"
ul. Szeroka 17, 19
2019-2020
ilość mieszkań 43
pow. użytkowa (m2) 2081,09

Projekt: Budynek został zaprojektowany przez Architektoniczne Biuro Projektów „AB-PROJEKT” Sp. z o.o. z Tychów, na podstawie koncepcji autorstwa Jana Pallado z Biura Projektów Architektonicznych Sp. z o.o. z Katowic.
Generalny Wykonawca: P.B.”Dombud” S.A.


Opis inwestycji


logo-bulwary-rawy-1-500x370

Bulwary Rawy V tzw. „Nowa Szeroka” to kolejne przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane realizowane przez Katowickie TBS Sp. z o.o. w dzielnicy Katowic – Zawodzie. Nazwa inwestycji nawiązuje do katowickiej rzeki Rawa a określenie Bulwary Rawy zapoczątkowało wielką rewitalizację tego terenu wraz korytem rzeki.

Inwestycja realizowana jest przy ul. Szerokiej 17,19 i składa się z dwuklatkowego budynku mieszkalnego o 6 kondygnacjach (1 kondygnacja podziemna z garażem wielostanowiskowym oraz 5 kondygnacji naziemnych) wraz z zagospodarowaniem terenu.

Jedna klatka schodowa obsługuje 23, druga 20 mieszkań – łącznie w budynku znajdują się 43 mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe. Mieszkania na parterach posiadają tarasy naziemne, na wyższych kondygnacjach każde mieszkanie posiada balkon. Do każdego mieszkania przynależy komórka lokatorska (jeśli mieszkanie nie ma zaprojektowanej garderoby wewnątrz). Wszystkie mieszkania zrealizowane są w standardzie „pod klucz” tj. wyposażone w urządzenia sanitarne (miska ustępowa na stelażu, wanna lub natrysk, umywalka) i kuchenne (zlewozmywak, kuchenka elektryczna), a także w opomiarowane instalacje: elektryczne, ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania.  W budynku przewidziano ponadto instalacje: telewizyjną, teletechniczną i domofonową a także wentylację wywiewną hybrydową dla części mieszkalnej oraz mechaniczną wywiewną dla pomieszczeń technicznych, gospodarczych i komórek lokatorskich.

Budynek przy ul. Szerokiej posiada w poziomie parteru dostępne dla wszystkich mieszkańców budynku pomieszczenie gromadzenia odpadów stałych, pomieszczenie rowerowni oraz wózkowni.

W parterze budynku w każdym segmencie zaprojektowano układ komunikacji w taki sposób, aby zapewnić dostępność budynku osobom niepełnosprawnym. Każda klatka schodowa wyposażona jest w dźwig osobowy z kabiną o rozmiarach pozwalających na swobodny transport osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku a także przewóz mebli.

 • Inwestycja przy ul. Szerokiej 17,19 realizowana jest przy udziale rządowego programu wspierania budownictwa społecznego tzw. finansowanie zwrotne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat z BGK– dzięki czemu partycypacja wpłacana przez przyszłych najemców jest niższa (tj. 1050 zł/m2),
 • Dodatkowo najemcy lokali mieszkalnych będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszu (na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania – Dz.U.2018, poz. 1540 ze zm.) – Wniosek o dopłatę należy złożyć  w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, stanowiska 20-21 na I piętrze. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice pod adresem: https://www.katowice.eu/dla-mieszkańca/zamieszkaj-w-katowicach/dopłaty-do-czynszów  Zapraszamy do zapoznania się z warunkami ubiegania się o dopłaty.

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY 

Miasto Katowice oraz Inwestor Katowickie TBS Sp. z o. o.  zawiadamiają, że w okresie od 25.11.2020 r. do 11.12.2020 r. prowadzony będzie nabór uzupełniający wniosków na wynajem mieszkań w ramach inwestycji przy ul. Szerokiej 17, 19 w Katowicach. Naborem tym objętych jest 13 wolnych lokali mieszkalnych, które nie znalazły najemców w wyniku naboru przeprowadzonego w dniach od 30.07.2020 r. do 13.08.2020 r.

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego będzie można wypełnić i złożyć do Urzędu Miasta Katowice wyłącznie drogą elektroniczną poprzez System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP (www.sekap.pl).

W celu przesłania wniosku drogą elektroniczną należy posiadać skrzynkę kontaktową na platformie SEKAP oraz podpis elektroniczny (kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany).

Po złożeniu wniosku Wnioskodawca otrzyma na swoją skrzynkę kontaktową na platformie SEKAP Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) potwierdzające przyjęcie wniosku przez urząd.

Karta usługi udostępniona zostanie w dniu 25.11.2020 r. na platformie SEKAP w Katalogu usług → Nieruchomości, lokale mieszkalne i użytkowe → Gospodarka lokalami mieszkalnymi → Nabór wniosków na mieszkania przy ul. Szerokiej 17, 19 w Katowicach, natomiast składanie wniosków za jej pośrednictwem możliwe będzie do dnia 11.12.2020 r.

Karta usługi na platformie SEKAP: >>TUTAJ ZŁOŻYSZ WNIOSEK<<
Składanie wniosków za pośrednictwem platformy możliwe będzie od 25.11.2020 r. do 11.12.2020 r.

Ważne informacje:

 1. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne dopuszcza się możliwość złożenia kserokopii PIT lub Urzędowego Poświadczenia Odbioru – UPO. W przypadku doręczenia kserokopii PIT lub Urzędowego Poświadczenie Odbioru – UPO Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego w Katowicach o rozliczeniu się przez wnioskodawcę za ostatni rok podatkowy przed dniem złożenia wniosku z podatku dochodowego w Katowicach będzie wymagane przez Inwestora – Katowickie TBS Sp. z o.o. na dzień zawarcia umowy najmu.
 2. Planowany termin ogłoszenia Listy Najemców jest przewidziany do dnia 31.01.2021r.
 3. Druki do pobrania oraz szczegóły inwestycji dostępne są  >>tutaj<<
 4. Wykaz wolnych lokali >>link<< 
 5. Zanonimizowana Lista Najemców po naborze uzupełniającym na 13 wolnych lokali >>link<<
 6. NA DZIEŃ 24.02.2021  godz. 15:25 WYBORU LOKALU MIESZKALNEGO Z DOSTĘPNYCH MIESZKAŃ DOKONUJE WNIOSKODAWCA UMIESZCZONY NA MIEJSCU NR 18 NA LIŚCIE NAJEMCÓW.
Lp.AdresPowierzchniaIlość pokoiKaucja i partycypacja do wpłatyRzut lokalu Karta lokaluStatus lokalu
1Szeroka 17/164,79381.395,34 złPDF JPG
2Szeroka 17/230,48138.282,40 złPDF JPG
3Szeroka 17/351,11264.163,58 złPDF JPG
4Szeroka 17/632,62140.963,56 złPDF JPGNIEDOSTĘPNY
5Szeroka 17/830,34138.106,72 złPDF JPGNIEDOSTĘPNY
6Szeroka 19/151,46264.600,68 złPDF JPGNIEDOSTĘPNY
7Szeroka 17/951,13264.188,66 złPDFJPGNIEDOSTĘPNY
8Szeroka 17/1250,38263.259,80 złPDF JPG
9Szeroka 17/1451,21264.291,14 złPDF JPGNIEDOSTĘPNY
10Szeroka 17/1632,58140.915,44 złPDF JPGNIEDOSTĘPNY
11Szeroka 17/1750,38263.255,72 złPDF JPG
12Szeroka 17/1845,85257.569,22 złPDF JPGNIEDOSTĘPNY
13Szeroka 17/2132,62140.965,60 złPDF JPGNIEDOSTĘPNY

◊◊◊

Ważne informacje:

 

 • Umowa najmu zawierana jest na czas oznaczony  (zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2006 r.)
  o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, Art. 7b. ust. 1) – wzór umowy dostępny poniżej.
 • Pierwszy czynsz będzie naliczony od daty spisania protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu
 • W budynku powstanie garaż wielostanowiskowy, w którym znajdować się będą 42 miejsca postojowe: 33 miejsca na poziomie -1 oraz 9 miejsc na poziomie 0. Dodatkowo przed budynkiem będzie znajdować się 1 miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych – do użytkowania nieodpłatne na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności. Wynajem będzie się odbywał na podstawie umów najmu zawieranych na konkretne miejsce postojowe. Spółka przeprowadzi nabór wniosków wśród najemców – w przypadku większej ilości złożonych wniosków niż dostępnych miejsc postojowych, zostanie przeprowadzone komisyjne losowanie najemców na miejsca postojowe. Planowany czynsz dla najemców za wynajem miejsca postojowego na poziomie – 1 będzie wynosić 180 zł brutto/m-c, natomiast na poziomie 0 będzie wynosić 230 zł/brutto.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2018 r. poz. 1540), Najemcy lokali mieszkalnych przy ul. Szerokiej 17,19 w Katowicach  mogą złożyć wniosek o dopłatę do czynszu najmu. Wniosek o dopłatę należy złożyć  w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, stanowiska 20-21 na I piętrze. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice pod adresem: https://www.katowice.eu/dla-mieszkańca/zamieszkaj-w-katowicach/dopłaty-do-czynszów
  Zapraszamy do zapoznania się z warunkami ubiegania się o dopłaty.
 • stawka czynszowa 17,07 zł/m2 

 ◊◊◊

Masz pytania? Zadzwoń: (32) 253-67-13 

– po zgłoszeniu się automatycznej sekretarki proszę wybrać z klawiatury liczbę 3 („chcesz zostać najemcą TBS”)

◊◊◊

Druki do pobrania

Uchwała Rady Miasta Katowice nr XIV/320/19
z dnia 21 listopada 2019 r.do-pobrania


Uchwała Rady Miasta Katowice nr XXI/510/20
z dnia 8 lipca 2020 r.do-pobrania


Załącznik nr 2 – Zaświadczenie o wysokości dochodu do-pobrania


Informacja o dopłatach do czynszu do-pobrania


Granice dochodów do-pobrania


Zasady zwrotu partycypacji i kaucji do-pobrania


Zestawienie wysokości partycypacji i kaucji do-pobrania


Wzór umowy najmu do-pobrania


Wzór umowy partycypacji  do-pobrania


Archiwum do-pobrania