Zespół Mieszkaniowo - Usługowy przy ul. Krasińskiego - Skowrońskiego w Katowicach etap II zadanie nr 2
Skowrońskiego 2, 2A, 4, Równoległa 7, 8
2007 - 2008
ilość mieszkań 101
pow. użytkowa (m2) 4 894,75

Opis inwestycji

Teren inwestycji pod nazwą Zespół Mieszkaniowo – Usługowy przy ul. Krasińskiego – Skowrońskiego w Katowicach – etap I znajduje się w północno – wschodniej części miasta Katowice, w dzielnicy Zawodzie. Zrealizowany budynek mieszkalny posiada wysokość 6 kondygnacji naziemnych, jego bryłę wkomponowano w istniejącą zabudowę jako kontynuację pierzei ulicznych ul. Równoległej oraz ul. Skowrońskiego. Od strony wschodniej budynek zaprojektowano jako przylegający do ściany szczytowej budynku przy ul. Równoległej nr 9. Zaprojektowany budynek składa się z trzech oddylatowanych sekcji (A, B, C) zgrupowanych wokół wewnętrznego dziedzińca, na którym znajdują się parking, plac gospodarczy, tereny zielone, tarasy, pochylnie i schody zewnętrzne.

W skład segmentów budynku wchodzą:

  • sekcja A, przy ul. Skowrońskiego, o układzie korytarzowym, stanowiąca narożnik układu;
  • sekcja B, wzdłuż ul. Skowrońskiego w układzie klatkowym, tworzącego pierzeję ul. Skowrońskiego;
  • sekcja C, przy ul. Równoległej o układzie klatkowo-galeriowym; segment ten ma osłaniać całość Zespołu przed uciążliwym oddziaływaniem pobliskich terenów kolejowych.

Łącznie zrealizowano 101 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 4 894,75 m2 obsługiwanych za pośrednictwem dźwigów osobowych zjeżdżających także do kondygnacji piwnicznej (garażu podziemnego). Obiekt skomponowano z przenikających się brył nawiązujących gabarytami, materiałami wykończeniowymi oraz kolorystyką do sąsiedniej zabudowy. Klatki schodowe łączą wszystkie kondygnacje budynku, za wyjątkiem klatki ewakuacyjnej w sekcji C zlokalizowanej przy budynku sąsiednim która nie obsługuje piwnic. Klatki schodowe dostępne są poprzez pochylnie i schody, lub bezpośrednio z poziomu terenu. W kondygnacji piwnic pod wszystkimi sekcjami zlokalizowano garaż podziemny na 45 miejsc postojowych, komórki lokatorskie oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Wjazd do garażu przewidziano pochylnią z ulicy Równoległej, a wyjazd pochylnią zewnętrzną do ulicy Skowrońskiego. Garaż zlokalizowano w większości pod budynkami, w części wysuniętej poza obrys budynku od strony wsch.(sekcja B) i pd. (sekcja C) nad garażem zaprojektowano stropodach (częściowo zielony) służący jako taras dla mieszkań na parterze. Pomieszczenia wózkowi zlokalizowano na parterze w sekcjach A i C oraz w piwnicy sekcji B. W sekcji A zaprojektowano pomieszczenie gospodarcze oraz śmietnik dostępne z zewnątrz. Standard zabudowy, wyposażenia i wykończenia mieszkań oraz klatek schodowych zgodny z wytycznymi TBS-u.

Obiekt przystosowany jest w całości dla potrzeb osób niepełnosprawnych:

  • zaprojektowano trzy stanowiska parkingowe dla niepełnosprawnych na terenie;
  • wejścia do budynku zaopatrzone są w pochylnie dla niepełnosprawnych bądź dostępne bezpośrednio z poziomu terenu.

W parterze zaprojektowano 2 mieszkania przystosowane dla potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim (zwiększony metraż kuchni i łazienki, poszerzone drzwi). W ramach zagospodarowania terenu zrealizowano chodniki i pochylnie połączone z istniejącymi ciągami pieszymi, plac gospodarczy z trzepakiem jak również zieleń niska i wysoka, oraz plac zabaw dla dzieci. Teren Zespołu został ogrodzony.

Obiekt został wyposażony w następujące instalacje:

  • wody zimnej w pełni opomiarowane wszystkie punkty poboru wody (wodomierze),
  • kanalizacji,
  • grzewczą (centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej) – zdalaczynne za pośrednictwem indywidualnych wymienników ciepła tzw. logoterm, w pełni opomiarowane wszystkie punkty poboru ciepła dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody (liczniki ciepła),
  • wentylacji mechanicznej wyciągowej + nawietrzniki higrosterowane
  • teletechniczne (domofon, telewizja kablowa i satelitarna, sieć internetowa, system zdalnego odczytu mediów, monitoring).

Pracownia Projektowa: Gronner & Rączka Sp. j., Plac Wojska Polskiego 9, 43-300 Bielsko Biała
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane Dombud S.A. ul. Drzymały 15, 40-059 Katowice
Nadzór inwestorski: Przedsiębiorstwo Budowlano –Usługowe IG – BUD s. c. ul. Zawiszy Czarnego 9 40-872 Katowice