Zespół Mieszkaniowy
ul. Szeroka w Katowicach
1997 - 1998
ilość mieszkań 49
pow. użytkowa (m2) 2997,99

Opis inwestycji

Przedsięwzięcie obejmowało budowę 3 wielorodzinnych budynków mieszkalnych, 4 kondygnacyjnych o łącznej chłonności 49 lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej mieszkań wynoszącej 2 997,99 m2. Zakres inwestycji obejmował także realizację wbudowanych w przyziemia budynków 15 boksów garażowych dla samochodów osobowych, 3 platform zapewniających dojazd osobom niepełnosprawnym do 1 kondygnacji mieszkalnej, komunikacji, pomieszczeń technicznych (przyłącze wody, wymiennikownia ciepła, centrale wentylacyjne) i gospodarczych (wózkownie, komórki lokatorskie), a także budowę przyłączy wodno – kanalizacyjnych, cieplnych i elektrycznych oraz zagospodarowania terenu: chodniki, miejsca postojowe dla samochodów w poziomie terenu, zieleń, elementy małej architektury.
Obiekt został wyposażony w następujące instalacje:

  • wody zimnej i ciepłej (ciepła woda użytkowa) w pełni opomiarowane wszystkie punkty poboru wody (wodomierze),
  • kanalizacji,
  • centralnego ogrzewania (zdalaczynne) w pełni opomiarowane wszystkie punkty poboru ciepła (liczniki ciepła)
  • wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z rekuperacją (odzyskiem) ciepła bytowego
  • elektryczną
  • teletechniczne (domofon, telewizja kablowa, sieć internetowa).

Pracownia Projektowa: Styl Sp. z o.o., ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłu Węglowego S.A. obecnie: Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice
Nadzór inwestorski: PPU Przem-Bud Sp. z o.o., ul. Miarki 18, 43-190 Mikołów
Inwestycja otrzymała nagrodę w konkursie „Izolacja Roku 1998” za realizację budynku o podwyższonej izolacyjności termicznej z zastosowaniem rekuperacji ciepła socjalno – bytowego.

Skip to content