Budowa II etapu osiedla mieszkaniowego „Giszowiec – Kasztany” przy ul. Górniczego Stanu w Katowicach

Katowickie TBS Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: Budowę II etapu osiedla mieszkaniowego „Giszowiec – Kasztany” przy ul. Górniczego Stanu w Katowicach.

Załączniki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Pozwolenie na budowę
  3. Pozwolenie WKZ
  4. Warunki zabudowy
  5. STWiOR
  6. SIWZ + załączniki
  7. Projekt przetargowy
  8. Przedmiar robót

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ:

  1. Wyjaśnienie nr 1
  2. Wyjaśnienie nr 2

Informacja art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty