CZWARTY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYBÓR WYKONAWCÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH I NA TERENACH PRZYLEGŁYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ KATOWICKIEGO TBS SP. Z O.O.– ZP/11/17

Katowickie TBS Sp. z o.o. ogłasza czwarty przetarg nieograniczony na wybór wykonawców świadczących usługi kompleksowego utrzymania czystości w zasobach mieszkaniowych i na terenach przyległych stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o. – ZP/11/17

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załączniki do SIWZ
  4. Graficzny obszar terenu

Informacja art. 86 ust.5 ustawy PZP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania