Dostawa i montaż opraw oświetleniowych ze źródłem światła typu LED w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o. – ZP/3/16

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż opraw oświetleniowych ze źródłem światła typu LED w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o. – ZP/3/16

Informacja art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Katowickie TBS Sp. z o.o. zamieszcza sprostowanie informacji zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dla oferty nr 4, złożonej przez firmę PHU Viaggio Katarzyna Papierniak została błędnie podana wartość ceny oferty (tzn. podana została wartość netto zamiast wartości brutto).

W załączniku: sprostowanie informacji