DRUGI PRZETARG NIEOGRANICZONY – dostawa i montaż opraw oświetleniowych ze źródłem światła typu LED w zasobach mieszkalno–usługowych Katowickiego TBS Sp. z o.o. – ZP/14/17

Katowickie TBS Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony – dostawa i montaż opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED w zasobach mieszkalno – usługowych Katowickiego TBS Sp. z o.o. – ZP/14/17

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załączniki do SIWZ

 

Informacja art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Sprostowanie informacji art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty