DRUGI PRZETARG nieograniczony na wybór wykonawców świadczących usługi kompleksowego utrzymania czystości w zasobach mieszkaniowych i na terenach przyległych stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o.

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawców świadczących usługi kompleksowego utrzymania czystości w zasobach mieszkaniowych i na terenach przyległych stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o. – ZP/5/17

Załączniki:

    1. Ogłoszenie o zamówieniu
    2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
    3. Załączniki do SIZW
    4. Graficzny obszar terenu

 

Informacja art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania część 3, część 4, część 8

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: część 1, część 2, część 7