PIĄTY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYBÓR WYKONAWCÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH I NA TERENACH PRZYLEGŁYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ KATOWICKIEGO TBS SP. Z O.O.– ZP/12/17

Katowickie TBS Sp. z o.o. ogłasza piąty przetarg nieograniczony na wybór wykonawców świadczących usługi kompleksowego utrzymania czystości w zasobach mieszkaniowych i na terenach przyległych stanowiących własność Katowickiego TBS Sp. z o.o. – ZP/12/17

 

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załączniki do SIWZ

 

Wyjaśnienie nr 1

Informacja art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty