Pisemny konkurs ofert na najem lokalu użytkowego pn. „Lokal na kulturę” przy ul. Pod Kasztanami 63 (Giszowiec)

NABÓR OFERT ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY 

WYNIKI KONKURSU – plik w formacie pdf

Katowickie TBS Sp. z o.o. ogłasza pisemny konkurs ofert na najem lokalu użytkowego pn. „Lokal na kulturę” położonego w Katowicach przy ul. Pod Kasztanami 63 w dzielnicy Giszowiec

Przedmiotem konkursu pod nazwą „Lokal na kulturę” jest wyłonienie najemcy lokalu użytkowego położonego w Katowicach przy ul. Pod Kasztanami 63 o powierzchni   51,52 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z kulturą.
Dopuszcza się prowadzenie w lokalu w ograniczonym zakresie działalności innej niż określona powyżej pod warunkiem, że uzyskane środki finansowe przeznaczone będą na wspomaganie działalności związanej z kulturą.

Stawka czynszu najmu wynosi 8 zł netto/m2 przez pierwsze 3 lata najmu, po tym okresie stawka czynszu będzie podlegała waloryzacji zgodnie z treścią umowy najmu.

Lokal usytuowany jest na parterze budynku z bezpośrednim wejściem z ulicy, lokal ogrzewany jest z sieci miejskiej.

Możliwość dokonania oględzin lokalu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu pod nr telefonu 32 253 67 13 wew. 3

Ofertę na lokal (na załączonym Formularz oferty na najem lokalu pn. „Lokal na kulturę”) należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Lokal na kulturę – Nie otwierać” do siedziby Katowickiego TBS Sp. z o.o. mieszczącej się w Katowicach przy ul. Krasińskiego 14 w terminie od dnia 12.02.2024r. od godz. 7:30 do dnia 11.03.2024r. do godz. 15:00.

Szczegółowe warunki konkursu pn. „Lokal na kulturę” znajdują się w załączonym Regulaminie – konkursu ofert na najem lokalu użytkowego pn. „Lokal na kulturę” położonego w Katowicach przy ul. Pod Kasztanami 63.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Katowickim TBS Sp. z o.o. pod nr telefonu 32 253 67 13 wew. 3

Załączniki:

  1. Regulamin konkursu
  2. Formularz oferty – PDF
  3. Formularz oferty – WORD 
  4. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
  5. Wzór umowy najmu lokalu użytkowego wraz z załącznikami do umowy najmu
Pod Kasztanami 63