Przetarg na budowę II etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sławka w Katowicach, zadanie nr 3 i 4 , obejmujące budynki nr 2 i 3

Przetarg na  budowę II etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sławka w Katowicach, zadanie nr 3 i 4 , obejmujące budynki nr 2 i 3

Załączniki do pobrania

KOMUNIKAT NR 1.
W folderach z  przedmiarami na  bud.  nr 2 i bud. nr 3 zostały zamieszczone omyłkowo stare wersje przedmiarów nie uwzględniające niektórych wykonanych już robót.
Są to m.in. wycinka drzew , fundamenty pod wiaty śmietnikowe oraz częściowa zasypka muru oporowego . Poprawione przedmiary w plikach:
Bud nr 2_06_ Zieleń i mała architektura;
Bud nr 3_05_roboty drogowe;
Bud. nr 3_06_Zieleń i mała architektura
zostały dołączone do dzisiejszego komunikatu.
Proszę   uwzględniać te przedmiary przy kalkulacji a stare pominąć.
KOMUNIKAT nr 2
W Rozdziale 8 SIWZ ust. 2 pkt 2  akapit trzeci  na str. 11
Zamiast zapisu :
-uzyskał wskaźnik bieżącej płynności w ostatnim roku obrotowym nie mniejszy niż 1,7 liczony jako stosunek sumy aktywów obrotowych pomniejszony o zapasy i rozliczenia międzyokresowe do zobowiązań krótkoterminowych
Powinien być zapis :
-uzyskał wskaźnik płynności w ostatnim roku obrotowym nie mniejszy niż 1,7 liczony jako stosunek sumy aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych,
KOMUNIKAT nr 3
Zwraca się uwagę wszystkich zainteresowanych, że  koszt budowy skalkulowany w ofercie powinien zawierać koszty prowadzenia budowy w zbliżeniu do linii wysokiego napięcia, która zlokalizowana jest obok terenu placu budowy wzdłuż ulicy Witosa. ( nadzór gestora sieci w czasie prowadzenia prac oraz niezbędne okresy wyłączeń )
Informacje z otwarcia ofert – zamówienie publiczne nr ZP/1/17
Plik do pobrania 
Załączniki:
1. Załączniki do przetargu